Spring til indhold
Nyhed

Ny strategi skal gøre Odense Kommune endnu bedre til at skabe inkluderende fællesskaber for børn og unge

14-02-2014

”Alle børn og unge skal opleve, at de trives og indgår i betydningsfulde fællesskaber. De skal klædes på til at kunne tackle en kompleks verden, der er i konstant forandring, og hvor respekt for hinandens forskelligheder er afgørende for vores demokrati. Det skal strategien fremme,” siger børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsen (R).

 

I Odense handler inklusion ikke kun om, hvor vidt børn og unge går i specialtilbud eller almene tilbud, men i lige så høj grad om trivsel, fællesskab og læring for alle børn og unge.

 

”Odense Kommune har haft en meget professionel tilgang til inklusion, som etableringen af Center for Inklusion også vidner om, og der er iværksat initiativer på tværs af faggrænser, der netop skal sikre det optimale tilbud for alle børn,” siger professor og leder af Center for Strategisk Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet, Niels Egelund, som har fulgt arbejdet med inklusion i Odense Kommune tæt.

 

På daginstitutionsområdet har flere end 700 pædagoger og ledere inden for de seneste to år gennemført en uddannelse på diplomniveau i social inklusion, og i foråret 2014 uddannes yderligere 25 pædagoger og 25 ledere i social inklusion på diplomniveau.

 

På skoleområdet har knap 400 lærere og pædagoger været på ugekurser i inkluderende læringsmiljøer, og i løbet af 2014 uddanner Odense Kommune 70 inklusionsvejledere, svarende til to pr. skole.

 

Med den fælles strategi for inklusion i hånden får børn og unge, forældre og medarbejdere i Odense Kommune et fælles udgangspunkt for arbejdet med inklusion i skoler, dagtilbud og fritidstilbud.

 

Strategien understreger vigtigheden af, at børn og unge lærer nyt og får deres kompetencer udfordret, samtidig med at de indgår i fællesskaber.

 

Inklusionsstrategien er blevet til på tværs af Børn- og Ungeforvaltningen. Alle afdelinger har bidraget – og såvel medarbejdere fra skoler, børnehuse og forældre samt ledelse har bidraget i processer i tilblivelsen af strategien.

 

Læs strategien her!