Spring til indhold
Nyhed

Ny undersøgelse sætter tal på børns transportvaner

22-08-2014

I Danmark er der en lang tradition for at lave skolevejsanalyser, mens man ikke har et samlet overblik over børns transportvaner. Derfor har Odense Kommune i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse lavet en undersøgelse, der afdækker skolebørns transportvaner til og fra skole.

Undersøgelsen bygger på data fra 34 folkeskoler og 4 privatskoler, hvor elever i én klasse pr. klassetrin er blevet spurgt om, hvordan de kommer til og fra skole. Tallene skal bruges til at målrette indsatsen for at få endnu flere til at gå eller cykle til skole.

 

- Vi har en solid tradition for skolevejsundersøgelser i Odense, men det er første gang, at en kommune undersøger børns transportvaner så grundigt. Nu har vi et klart billede af, hvordan børn transporterer sig til og fra skole. Det er et vigtigt redskab i vores arbejde for at fremme cykling, så børnene i Odense får den vigtige motion, der gavner både trivsel og indlæring, siger Jane Jegind, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

 

Undersøgelsen giver et godt billede af, hvor der kan skrues op for cykling til og fra skole. Det er et godt redskab i forhold til kommunens indsatsområder, men kan også give både skoler og forældre et billede af, hvor aktive børnene egentlig er, når det drejer sig om transport til og fra skolen. Fx viser undersøgelsen, at andelen af børn, der går og cykler til skole varierer virkelig meget – fra 27 til 88 %.

 

Over de næste par år har Odense Kommune derfor planlagt ikke færre end 34 tiltag for at fremme bl.a. cykling og kollektiv trafik. Af de 34 tiltag retter 10 sig mod børn og deres forældre.

 

- Som kommune arbejder vi med at få endnu flere børn til at trampe i pedalerne. Vi laver kampagner og forbedrer skolevejene, og lige for tiden taler vi med mange lærer for at give dem inspiration til, hvordan cyklen kan tænkes ind i skoledagen efter folkeskolereformen. Men i sidste ende er det jo forældrenes beslutning, om børnene skal cykle til skole eller afleveres i bil, siger Jane Jegind.

 

I 7. klasse er der flest der cykler, og her er der også flere drenge end piger, der svinger sig i sadlen.

 

Der ligger et stort potentiale i, at få alle større børn til at transportere sig som drenge i 7. kl., når de skal hjem fra skole. Selv om trafiksikkerheden er et argument for fravalg af gang og cykling, viser tallene, at der er store perspektiver i at påvirke vanerne og følge de elever og skoler, der gør det bedst.

 

Kræftens Bekæmpelse vil tilbyde landets kommuner at lave tilsvarende undersøgelser.

 

Konklusioner på undersøgelsen

På baggrund af data fra Odense Kommune kan man konkludere at:

 1. Andelen af børn, som går og cykler til skole varierer virkelig meget – fra 27 til 88 %. Skolerne i Vollsmose har flest børn, som går og cykler til skole.
 2. Bortset fra en kommunal skole, ligger de deltagende privatskoler lavest i forhold til, hvor mange børn, som går og cykler til skole.
 3. I 7. kl. er der flest elever, som går eller cykler til skole – herefter falder det markant.
 4. Drenge cykler og går næste 10 % oftere til skole end piger.
 5. 9 ud af 10 børn op til 3 kl. benytter cykelhjelm, mens andelen falder hvert år herefter ned til under hvert 10. barn i 9. og 10. kl.
 6. Flere børn går og cykler fra skole end til skole – 69,0 % mod 64,9 %. Eksempelvis kan 12 % flere af eleverne på Stige Skole gå eller cykle hjem.
 7. På 14 ud af de deltagende 38 skoler er der over 30 % af eleverne, som bliver kørt i skole. Det omfatter alle 4 privatskoler.
 8. Færre børn køres fra skole end til skole – 22,6 % mod 28,3 %.
 9. 67,1 % af eleverne på kommunale skoler går eller cykler selv til skole.
 10. 72,6 % af eleverne i 3., 6. og 9. kl. på kommunale skoler går eller cykler selv til skole mod 75 % i 2003. Til gengæld er det i 2014 77,6 %, som går og cykler hjem fra skole.
 11. 42,5 % af eleverne på de deltagende private skoler går eller cykler selv til skole. Fra skole er det 47,5 %.
 12. Alle elever i de små klasser på de deltagende private skoler benytter cykelhjelm.

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Mobilitetsplan – Handlingsplan 2014-15