Spring til indhold
Nyhed

Ny organisering i By- og Kulturforvaltningen

02-09-2014

Formålet med organisationsændringen er at udvikle en struktur og kultur, som bedst muligt skaber rammerne for vækst i Odense, bestående og nye virksomheders muligheder og det gode liv for byens borgere, foreninger og turister.

 

Helt konkret betyder det, at vi med den nye organisering:

  • vil skabe bedre rammevilkår for virksomheder ved bl.a. en øget opmærksomhed på virksomhedernes behov og en mere koordineret og effektiv myndighedssagsbehandling
  • vil koble by- og trafikplanlægningen tæt sammen samt variere udbuddet af bolig- og erhvervsjord, så vi skaber en attraktiv by for alle
  • vil skabe nye læringsmuligheder og rammer for flere betydningsfulde fællesskaber for borgere og foreninger ved at samle fritid og biblioteker
  • vil sætte endnu mere fokus på den brede kulturdannelse samtidig med, at den høje kvalitet bevares – også i et øget samarbejde med private. Dermed vil vi skabe endnu mere og bedre kultur for alle byens borgere
  • vil sikre en mere effektiv og professionel drift af vores bygninger, veje og parker. Det skal sikre bedre rammer for borgerne – herunder også mulighed for endnu ukendt fagligt samvær, der kan bidrage til udvikling af nye måder at udvikle kommunen på sammen

- Vi har reorganiseret forvaltningen for bedre at bidrage til byrådets effektmål om at skabe vækst. Det gør vi ved at sætte rammerne for byens udvikling, så byen er interessant at bo i, drive virksomhed i, arbejde i, studere i og besøge. Og vi gør det gennem en mere lydhør og inddragende måde at arbejde på - sammen med borgere, virksomheder, interessenter og foreninger, siger Jane Jegind, by- og kulturrådmand.

 

Et væsentligt element i det er, at dialog og samarbejde mellem borgere, virksomheder, foreninger og By- og Kulturforvaltningen bliver mere smidig og effektiv.

 

- Vi har valgt at bryde de vante rammer op, så vi nu også rent fysisk organiserer os om opgaven. Det betyder, at der er kommet nye afdelinger til, kontorer er blevet splittet op og sat ind i nye sammenhænge, og de mange forskellige fagligheder i forvaltningen er bragt tættere sammen i nye konstruktive samarbejder, siger Stefan Birkebjerg Andersen, direktør i By- og Kulturforvaltningen.

 

Næste skridt i udviklingsprocessen er et uddannelsesforløb over to dage for alle medarbejdere og ledere i By- og Kulturforvaltningen. Formålet er at gøre os endnu bedre til hele tiden at have borgernes og virksomhedernes perspektiv på de ting, som vi arbejder med.

 

I løbet af efteråret sættes der fokus på at udvikle organisationskulturen i By- og Kulturforvaltningen, og udviklingen af ledere og medarbejdere vil løbende være i fokus i den nye organisering.