Spring til indhold
Nyhed

Ny indsats tager p-søgerens briller på.

03-07-2014

Der findes ca. 1000 p-pladser på området ved Odense Havn, men som situationen er i dag, er det langt fra let at orientere sig, og finde frem til hvor bilen med fordel kan parkeres. En ny task force skal derfor tage de p-søgendes briller på, og gøre henvisning, betaling m.v. entydig og let forståelig.

 

-Det er vigtig vi tager afsæt i dem, der skal bruge vores dejlige havneområde. Derfor skal vi have set på om vi ikke kan gøre det bedre, mere tilgængeligt og gennemsigtigt. P-forholdene skal være understøttende for vi tager en halv eller hel fridag i området, siger Odenses by – og kulturrådmand Jane Jegind.

 

Det er dog ikke kun den halve eller hele fridag, der tages højde for, når p-situationen på havnen udredes. For med i p-task forcen inkluderes både repræsentanter fra havnens beboere og erhverv.

 

-det er vigtig, at vi entydig prøver at se det fra brugernes side – og gør skiltning, markering af p-båse mv. let forståelig. Siger direktøren for Odense Havn Carsten Aa.

 

For at øge brugervenligheden på p-området, er man desuden i gang med at rive bygninger ned på den rekreative Byens Ø, for at kunne etablere yderligere 130 p-pladser.

 

Den nye p-task force trækker i arbejdstøjet efter sommerferien.