Spring til indhold
Nyhed

Midlertidig ensretning af Ansgargade, Søndergade og Vesterbro

18-09-2014

Odense Kommune udfører i 2014 cykelstier langs med Ansgargade og Filosofgangen, og det vil øge trygheden for både cyklister og bilister, at bil-, bus- og cykeltrafik adskilles. Desuden vil det være til gavn for cyklisterne, at de får en rute, som de kan køre langt mere trafiksikkert på end i gågaden.

 

Arbejdet med cykelstierne får midlertidige konsekvenser for trafikken, da Odense Kommune må ensrette strækningen Ansgargade, Søndergade og Vesterbro i perioden 21. september til 9. november 2014 for at sikre trafiksikkerheden for både cyklister og bilister.

 

Cyklister skal være opmærksomme på, at de ikke kan benytte Ansgargade i denne periode, men må køre ad Søndergade og Vesterbro.

 

Odense Kommune har stor fokus på, at de trafikale konsekvenser under hele ombygningen skal være så få og små som muligt. Der ombygges i etaper og delområder ved alle signalkryds og strækninger, så trafikken generes mindst muligt.

 

Ombygningerne af kryds og strækninger langs med Ansgargade og Filosofgangen er en del af Odense Kommunes plan ”Trafik i Odense 2013 – 2015”. Planen skal sikre fremkommelighed og øge trafiksikkerheden i Odense, og den skal således være med til at gøre Odense til en bæredygtig og tilgængelig by.

 

Yderligere information om projekterne i planen Trafik i Odense 2013 -2015 findes på www.odense.dk/trafikiodense