Spring til indhold
Nyhed

Middelalderbryggeri fundet i Odense

03-04-2014

Inde i huset har arkæologerne fundet et lager af byg-korn og på husets gårdsplads var der en meget spændende brønd. Brønden består af tre tønder sat ovenpå hinanden og er usædvanligt velbevaret.

En del af bygkornene i huset var spirede og netop spirede bygkorn var en grundingrediens i middelalderens ølbrygning.

 

Alt tyder derfor på, at der har været et bryggeri i huset. Brønden har højst sandsynligt forsynet bryggeriet med de rigelige mængder af vand, som er nødvendige for at brygge øl.

 

Middelalderarkæolog Maria Elisabeth Lauridsen mener, at der må være tale om et hjemmebryggeri:

”Der var kun meget få deciderede bryghuse i middelalderen. Det vi har fundet er højst sandsynligt et bryggeri, som har forsynet husets egne beboere. Det kan dog godt være, at man har haft en lille øl-bod, hvor man har solgt øl til forbipasserende. Ikke er en decideret kro, men mere en slags øl-udsalg.”

 

Huset og brønden kan dateres til 1300-tallet, hvor øl var en meget vigtig drikkevare. Man drak simpelthen øl i stedet for vand, fordi vandet i byerne for det meste var for beskidt til at drikke.

”Det er lidt usædvanligt med et mini-bryggeri inde i byen. Bønderne på landet bryggede øl til eget forbrug, men inde i byerne købte man for det meste sit øl.” siger Maria Elisabeth Lauridsen.

 

Odenses øl-fejde

Fra Odense kender man flere skriftlige kilder fra middelalderen, som fortæller om uenigheder blandt odenseanerne om netop ølbrygning og øl-salg i byen.

 

I midten af 1400-tallet kom det til en regulær fejde på ord, hvor selv kongen blev inddraget. Købmændene i middelalderens Odense havde sørget for, at de selv havde eneret på salg af øl i byen. Det klagede byens håndværkere over til Kong Christian den 1 i midten af 1400-årene. Håndværkerne mente, at det øl, som købmændene solgte var for ringe og de ville selv have lov at brygge og sælge deres eget øl.

 

Maria Elisabeth Lauridsen er i fuld gang med at læse op på historien om øl-fejden i Odense. Sammen med fundende fra den store udgravning, er overleverede breve og dokumenter med til at danne et farverigt og nuanceret billede af livet i middelalderens Odense:

 

”For arkæologer er det altid ekstra spændende, når de skriftlige kilder og de fysiske fund supplerer hinanden og det kan meget vel være et håndværker-hjemmebryggeri, som det der omtales i de skriftlige kilder, vi har fundet. Det er da en sjov tanke, synes jeg.”

 

Kom med på rundvisning i udgravningen

Hver mandag til torsdag kl. 13.00 og den 1. og 3. lørdag i måneden kl. 13.30 er der gratis rundvisning i udgravningen.

 

Man kan også besøge arkæologens arbejdende værksted.

 

Du finder praktiske informationer om rundvisningerne og flere nyheder om projektet og udgravningerne på fragadetilby.dk og facebook.com/infoboksen.

 

For mere information kontakt

Middelalderarkæolog Maria Elisabeth Lauridsen, tlf.: 20 37 94 22

Kommunikationsansvarlig for Fra Gade til By Ann-Britt Nørgaard, tlf.: 24 26 39 50

 

Fakta

I middelalderen bruges byg stort set kun til at brygge øl. Det meste Øl i middelalderen var tyndt og uden den store alkoholprocent.

 

De arkæologiske udgravninger i forbindelse med Fra Gade til By-projektet strækker sig over ca. 2,5 år og 10.300 m2. Det er Danmarks hidtil største udgravning i en middelalderlig bykerne.

 

Odense Bys Museer udfører de arkæologiske undersøgelser på vegne af Fra Gade til By.

 

Udgiften til udgravningerne er på 37 mio. kr. Prisen er en maksimum pris.

 

Hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.30 samt 1. og 3. lørdag i måneden kl. 13.00 er der gratis rundvisninger i udgravningen. Mødested ved den blå skurvogn foran ruinen på I. Vilhelm Werners Plads bag Odense Rådhus.

 

Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 12.00 til kl. 15.00 kan man desuden besøge arkæologens arbejdende værksted, og se hvordan arkæologer og konservatorer arbejder. Hvor gammel er tepotten egentlig og er det en ko-knogle eller en menneske-knogle, vi har fundet?

 

Fra Gade til By

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 

Der bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis er rådgiver for projektet.

 

Projektet koster 853 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 343 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.

 

Læs meget mere om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på fragadetilby.dk og følg udgravningen og de øvrige aktiviteter i forbindelse med omdannelsen på facebook.com/infoboksen