Spring til indhold
Nyhed

Letbanen eksproprierer færre ejendomme

22-08-2014

Før var der 14 – nu er der kun 6 ejendomme, som totalt skal eksproprieres som følge af letbanens etablering gennem Odense. Men især omfanget af delvise ekspropriationer hos private grundejere er faldet betydeligt. Mange som før skulle afgive en hel forhave, en indkørsel eller en havestue, har fået en glædelig opringning fra letbanen om, at de nu sandsynligvis skal afgive mindre areal til letbanen end hidtil. Omkring 170 borgere bliver berørt af ekspropriationer mod tidligere 184.

 

Det er resultatet af den detaljerede og grundige gennemgang af hele linjeføringen, som Odense Letbane har foretaget efter VVM-høringen i foråret, hvor både borgere, myndigheder og organisationer kom med høringssvar til den foreløbige linjeføring. Det optimerede skitseprojekt, som nu foreligger, kan stadig ændre sig. Det skyldes bl.a. at Folketinget endnu ikke har vedtaget anlægsloven for Odense Letbane. Det sker i slutningen af året. Herefter vil ekspropriationskommissionen foretage besigtigelser af de berørte ejendomme. Begge forhold kan føre til justeringer i letbanens behov for areal.

 

”Det er glædeligt, at det er lykkedes for Odense Letbane at nedbringe både antallet og omfanget af ekspropriationer. Odense Letbane har lyttet til borgere og myndigheder, og hele linjeføringen er blevet gennemgået detaljeret, så der bliver taget mest muligt hensyn til naboerne. Der er stadig borgere, som bliver ramt. Men samlet set er de uundgåelige gener i byggefasen blevet reduceret væsentligt", siger borgmester Anker Boye (S).

 

Det er især to ændringer på Ørbækvej og i Hjallese, som har ført til, at letbanen nu kan reducere antallet af ekspropriationer. På Ørbækvej flyttes sporene fra midten af vejen til den vestlige side af vejen. Det betyder, at naboerne kan beholde det meste af deres forhaver og tilmed få en allé af træer. I Hjallese flyttes sporet væk fra en del af Hestehavevej og ind på bl.a. et større erhvervsareal. Samtidig flyttes parkeringsanlægget og den store service- og værkstedshal til letbanevognene, så hele letbane-anlægget kommer til at ligge på den nordøstlige side af Munkebjergvej.

 

”Der er stadig mange borgere, som bliver berørt af letbanen, og for hver enkelt er det en svær situation. Netop derfor har vi bestræbt os meget på at mindske generne for letbanens naboer og trafikken. Samtidig fører ændringerne til en bedre økonomi for samfundet. Færre ekspropriationer betyder færre udgifter til erstatninger, og flytningen af sporet væk fra vej i den sydlige ende betyder, at forsyningsselskaberne ikke skal flytte ledninger der. Det sparer dem for anslået 50 mio. kr.”, forklarer letbanechef Mogens Hagelskær.

 

Odense Letbane har de seneste dage ringet til samtlige lodsejere langs linjeføringen for at fortælle dem om konsekvenserne for netop deres ejendom af det optimerede skitseprojekt. I disse dage afsendes breve med kortmateriale til alle berørte lodsejere, ligesom der afholdes individuelle møder med dem, som ønsker en nærmere gennemgang af materialet.