Spring til indhold
Nyhed

Læring for alle – et inklusionsprojekt

13-06-2014

- Flere børn skal blive så dygtige, som de kan. Derfor har vi brug for nytænkning. ”Læring for alle” undersøger, hvordan skolebarnet med et intensivt læringsforløb kan få et fagligt og socialt løft – og ikke mindst hvordan barnet bagefter fastholder sin nye lyst til at lære og forsætter sin skoleudvikling sammen med sine klassekammerater, siger Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration.

 

Langt flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning i folkeskolen, lyder regeringens målsætning. Skal målet nås, kræver det nye veje og nye værktøjer.

 

Formålet med projekt ”Læring for alle” er at udvikle en model for inklusion af elever, der har faglige eller sociale udfordringer og derfor brug for kortere læringsforløb uden for klassen. Målet er, at eleverne bevarer deres lyst til læring, og fortsætter deres faglige udvikling. Samtidig skal elevernes selvværd styrkes, og de skal opleve sig som en aktiv del af fællesskabet, når de vender tilbage til klassen efter deltagelse i fx ”Pusterummet” eller ”Plan T”. Dette sker gennem seks forskellige indsatser herunder tilknytning af en coach.

 

Anders, som er i gang med et forløb, udtaler:

- Sammen med coachen har jeg lavet nogle mål for det, jeg gerne vil blive bedre til. Coachen og min mor har holdt mig lidt i nakken, og jeg tager mig lidt mere sammen. Jeg bliver glad, når jeg opfylder mine mål. Jeg har fået mere selvtillid, og jeg har holdt fast i det, jeg blev bedre til på Plan T. Jeg tror, at de andre i klassen vil sige, at jeg siger mere i timerne og følger mere med, og at jeg er blevet bedre til at læse og stave.

 

Seks mulige indsatser

Projektet løber frem til 2016. Målet er, at metoderne kan udbredes til andre områder, hvor elever vender tilbage fra adskilte læringstilbud, skifter skole eller bare er i risiko for at blive ekskluderet fra almenskolens fællesskab. Dermed forebygges generelle trivselstiltag, permanent skoleskift eller længerevarende ophold på en specialskole.

 

Modellen består af seks mulige, men ikke obligatoriske indsatser før, under og efter elevens ophold i et intensivt læringsforløb. Indsatserne er i tråd med Odense Kommunes overordnede inklusionsstrategi.

  • Tilbud om en coach, som skal hjælpe med at fastholde og udvikle mål.
  • Elev-til-elev forløb i klassen før, under og efter det intensive læringsforløb.
  • Klassekursus i trivsel for at få alle til at tage ansvar for fællesskabet.
  • Sparringsforløb, hvor lærerteams støttes i at målrette og nyudvikle tiltag for den enkelte.
  • Temadag for lærerne med vidensdeling, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling.
  • Forældresamarbejde herunder fokus på forældrenes bidrag i forhold til klassens trivsel.

En konstruktiv inklusion kræver, at fokus flyttes fra ”den enkelte elevs problem” til den enkelte elevs ressourcer og fællesskabets ressourcer. Inklusion er derfor et fælles ansvar for elev, klassekammerater, lærerteam og forældregruppe. ”Læring for alle” tilbyder hjælp og støtte til dette.

 

”Læring for alle” er støttet økonomisk af Egmont Fonden og Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning.