Spring til indhold
Nyhed

Jimmy Streit fratræder som direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune

13-05-2014

”Jimmy Streit har ført Børn- og Ungeforvaltningen gennem en grundlæggende forandring, og den indsats vil vi gerne takke ham for. Jimmy har helt særlige forudsætninger for at skabe meget store forandringer på kort tid. Det var derfor, vi i sin tid pegede på netop Jimmy. Som direktør har han fået en meget svær reorganisering på plads med den nødvendige beslutsomhed. Vi er enige om, at tiden nu er kommet til at finde en ny profil, der kan lede forvaltningen videre herfra,” siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

 

Rådmand Susanne Crawley Larsen (R), der nåede at arbejde sammen med Jimmy Streit i godt fire måneder, siger:

”Jeg ønsker Jimmy held og lykke fremover, selv om vores veje nu må skilles. Jimmy og jeg har af og til set tingene lidt forskelligt, men jeg er sikker på, at hans mange kompetencer vil være efterspurgt andre steder,” siger Susanne Crawley Larsen.

 

Børn- og Ungeforvaltningen er i de seneste 2 ½ år blevet reduceret med cirka 800 mio. kroner ved reduktioner, effektiviseringer eller flytning af opgaver til andre forvaltningsområder.

 

Jimmy Streit udtrykker tilfredshed med de resultater, han har opnået.

”Børn- og Ungeforvaltningen er i de seneste 2 ½ år blevet reduceret med cirka 800 mio. kroner ved besparelser, effektiviseringer eller flytning af opgaver til andre forvaltningsområder. Men selv om forvaltningen har været ramt af store omvæltninger og ofte er genstand for offentlig debat, er jeg stolt over de mange nye og ofte innovative tiltag, vi har været i stand til at gennemføre. Ikke mindst den nye organisering, hvor vi i højere grad tager udgangspunkt i børnene og de unge,” siger Jimmy Streit.

 

”Det har, sammen med reorganiseringen, betydet store forandringer for ledere og medarbejdere og for kerneopgaverne i den meget store forvaltning. Det var blandt andet de krav og forventninger, der lå til mig ved ansættelsens start – og de er indfriet”, slutter Jimmy Streit.

 

Jimmy Streit fratræder sin stilling pr. den 12. maj 2014. Jimmy Streit afløses den 19. maj 2014 af Peter Pietras, der i dag er administrerende direktør i Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune.

 

Jimmy Streit var ansat på kontrakt. Det betyder, at Jimmy udover løn i den seks måneder lange opsigelsesperiode også modtager resultatløn samt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 års løn. Alle dele er pensionsgivende.