Spring til indhold
Nyhed

Husk at kigge op!

30-10-2014

Den 1. november er der ingen vej tilbage. Er man over 15 og ikke fritaget for Digital Post, vil man begynde at modtage post fra det offentlige via Digital Post. For at gøre borgere opmærksomme på Digital Post har der været flere kampagner, både lokale og nationale. Efter 1. november er det nemlig borgernes eget ansvar at tjekke, om der er kommet meddelelser via Digital Post. Odense Kommune har haft afholdt kurser, besøgt seniorklubber, bosteder, plejecentre og væresteder for at fortælle odenseanerne om Digital Post. Og det ser ud til, at den intense kampagne har virket. Størstedelen af odenseanerne har nemlig allerede tilmeldt sig Digital Post. I uge 43 var 68,5% af odenseanerne tilmeldt, hvilket er næsten fem procent bedre end landsgennemsnittet. Medtager man de odenseanere, der er blevet fritaget for Digital Post, har mere end tre fjerdele taget stilling til Digital Post.

 

Fælles fynsk fly

For at markere overgangen til Digital Post lørdag den 1. november er de fynske kommuner gået sammen om en event. Kommunerne har sammen hyret en pilot, der flyver over flere byer på Fyn lørdag den 1. november. Efter flyet vil der være et banner, hvorpå der står ”Digital Post går i luften”. Ved at gå sammen om et fælles fynsk event får hvert enkelt kommune mest mulig eksponering for færrest penge. Flyet flyver over Odense mellem 12 og 12.30. Så husk at kigge op ved frokost tid.

 

Fordele for alle – også miljøet

En af motivationerne bag Digital Post er, at det offentlige sparer penge på porto og administration. Penge der i stedet kan bruges på mere borgernære ting som hjemmehjælp og børnehaver. Det er ikke kun det offentlige, der får fordele ved Digital Post. Digital Post giver større fleksibilitet for borgeren. Den digitale postkasse kan tømmes, uanset hvor man befinder sig, så længe der er internetadgang. Man slipper for at finde en postkasse, for at sende et brev til det offentlige, ligesom man også slipper for at betale porto. Desuden vil al post ligge online, og ikke fylde hverken på borgerens egen computeren eller i ringbind. Digital Post betyder også et mindre papirforbrug, hvilket udover at sparer penge også skåner miljøet

 

Ikke for sent at blive fritaget

Borgere der ikke har mulighed for at bruge Digital Post kan blive fritaget. For eksempel kan man blive fritaget, hvis ikke man har adgang til en computer med internet, hvis man har en fysisk eller psykisk funktionsledelse, eller hvis der er sproglige barrierer. Der vil også efter 1. november være mulighed for at blive fritaget for Digital Post. Hvis man har behov for at blive fritaget for Digital Post, er det vigtigt at få det gjort snarest. Efter 1. november bliver langt det meste post fra det offentlige nemlig sendt via Digital Post. Derfor kan der fra 1. november ligge vigtig post i den digitale postkasse.

 

E-boks og Digital Post

Mange opfatter Digital Post og E-boks som to sider af samme sag. Men selvom begge dele er digitale postkasser, er der store forskelle på dem.

Digital Post er obligatorisk for alle danskere over 15, der ikke er blevet fritaget. E-boks er frivillig, og man behøver således ikke have en.

Med Digital Post kan borgere både sende og modtage post fra det offentlige. E-boks er udelukkende post fra private virksomheder. Man kan dermed ikke sende post fra en E-boks. Det er dog muligt at flette E-boks og Digital Post sammen, og dermed have samme funktioner i begge postkasser.

Hvis man fletter Digital Post og E-boks sammen, kan man altså sende post til det offentlige både fra sin digitale post og sin E-boks. Man kan også se post fra både private virksomheder og det offentlige i en og samme postkasse, men man kan ikke sende eller svare private virksomheder.

 

Hvad modtager du i Digital Post

Post fra det offentlige vil fremover blive sendt med Digital Post. Det vil sige, at du vil modtage regninger på madlevering og daginstitutioner, beskeder i forbindelse med ansøgning om boligstøtte og enkeltydelser, indkaldelser til sygehuset og meget mere. Det kan altså godt betale sig at holde øje med sin Digital Post, da det er vigtige beskeder, der bliver sendt til den. Desuden skal du også bruge Digital Post til at kontakte kommunen fremover. For eksempel hvis du vil søge om enkeltydelser, eller hører hvordan det går med din byggetilladelse, skal du skrive til kommunen via Digital Post.