Spring til indhold
Nyhed

Hellestedet ved BorgerserviceCentret flytter midlertidigt.

30-06-2014

Byfornyelsen påvirker alle i bymidten også de, der benytter hellestedet ved BorgerserviceCentret på Skulkenborg. På grund af arbejdet med gader og veje, bliver hellestedet for udsatte og hjemløse nemlig nødt til at flytte.

Skt. Hans Kirke har tilbudt at hjælpe Odense Kommune og brugerne af hellestedet ved at stille et areal til rådighed, som kan benyttes i de 6 – 8 måneder, hvor der arbejdes på Skulkenborg.

 

”Det er dejligt at kirken på denne måde har tilbudt at hjælpe.” Siger direktør for By- og Kulturforvaltningen Stefan Birkebjerg Andersen. ”Vi har sammen med Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen undersøgt en række muligheder og valget er faldet på denne, som den bedste løsning for en midlertidig placering.”

 

Konstitueret direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Søren Heide uddyber. ”Der er altid nogen, der vil føle sig generet, når vi fra kommunens side skal træffe denne slags valg. Vi er derfor også i dialog med alle i området og har blandt andet holdt møde med de involverede parter. Vi har desuden styrket vores indsats med flere gadeplansmedarbejdere og større tilsyn i denne periode. Politiet har også indvilget i at øge deres fokus på området i perioden."

 

For at imødekomme både brugere af hellestedet og områdets øvrige brugere, beboere og gæster, tager kommunen en række initiativer i forhold til det midlertidige hellested. Der vil således blive opstillet borde og bænke samt en toiletvogn og plantet hæk ud imod fortovet.