Spring til indhold
Nyhed

Fyn står sammen for en byregion

05-03-2014

Både nationalt og internationalt samler regioner sig i disse år for i fællesskab at skabe udvikling og nye muligheder. Tirsdag den 4. marts mødtes de fynske lokalpolitikere og folketingspolitikere på konferencen Fyns Fremtid i HCA Airport. Temaet for konferencen var ”Strategi Fyn”, som er et forslag til en fælles planstrategi for kommunerne og det første grundlag for at skabe en samlet byregion på Fyn. På linje med andre byregioner som Øresundsregionen og Business Region Århus skal Byregion Fyn være en platform, der løfter en række fælles mål for de ni fynske kommuner, der indgår i samarbejdet.

Konferencen satte derfor også fokus på de vigtigste strategiske mål, som de fynske kommuner skal opnå gennem Strategi Fyn.

- Med Strategi Fyn har vi fået en ny, stærk platform for det fynske samarbejde. Strategi Fyn er vores fælles aftale om, hvordan vi skal udvikle regionen, og jeg ser frem til, at vi nu kan komme igang med arbejdet, siger Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune.

 

På konferencen drøftede politikerne en lang række af udviklingstiltag, som skal sættes i gang i de kommende år, og der blev lagt vægt på at samarbejdet skal kunne vise konkrete resultater. Et af de vigtigste områder her er sikringen af, at regionen trafikalt hænger optimalt sammen med resten af landet, men også internet på Fyn.

 

- Nøglen til udviklingen i den fynske byregion er infrastruktur. Det er der slet ingen tvivl om, siger Morten Andersen:

- De kommende års massive investeringer i nye veje, højhastighedstog og letbanen på Fyn skal vi forstå at udnytte. I dag har fynboerne for eksempel adgang til cirka 250.000 arbejdspladser på en time. Når planerne for en ny og bedre togdrift i Danmark bliver til virkelighed, vil arbejdspladserne i København og Århus pludselig blive en del af mange fynboers opland. Det skal vi forberede os på. Blandt andet ved at arbejde for, at det skal blive hurtigere at rejse mellem byerne på Fyn, siger Morten Andersen.

 

Men også andre områder har høj prioritet for de fynske kommuner.

 

Allerede inden sommer skal der ligge en plan klar for, hvordan kommunerne kan bidrage til at sikre bedre bredbånds- og mobildækning i hele regionen. Der er allerede nedsat en kommunal arbejdsgruppe, der sammen med blandt andet leverandører og erhvervslivet skal udarbejde en række anbefalinger til, hvordan det opnås.

Nogle af de næste projekter som sættes i gang i byregionen er en fælles fynsk infrastrukturplan, et samarbejde om kommunernes bosætningspolitikker, og fælles retningslinjer for kommunal erhvervsservice.

 

Forslaget til Strategi Fyn skal nu behandles i de fynske kommunalbestyrelser og vil derefter blive sendt i offentlig høring, inden den kan endelig vedtages i løbet af efteråret 2014.

 

Fakta:

Byregion Fyn er 9 fynske kommuners politiske samarbejde om strategisk planlægning og udvikling.

Strategi Fyn er den fælles politiske udviklingsstrategi for de 9 kommuner i den fynske byregion. Den er en fælles overligger for kommunernes egne planstrategier og kommuneplaner. Strategien lægger sporene for fremtidens samarbejde i den fynske byregion.