Spring til indhold
Nyhed

Frivillige hænder tager sig kærligt af Pilebækken

19-12-2014

- Projektet er et fantastisk eksempel på, hvordan frivillige borgere i samarbejde med kommunen kan skabe projekter, der både er til glæde for lokalområdet og naturen, og som samtidig giver vigtig viden og et ejerskab videre til den næste generation, der skal varetage vores vandmiljø i fremtiden. Deres hjælp er uvurderlig, og jeg ved, at der er lagt mange timer i projektet for at få det bedst mulige resultat, fortæller Jane Jegind, by- og kulturrådmand.

 

Det lille vandløb, Pilebækken, er nemt at overse i det tilgroede område. På grund af manglende sollys, er vigtige kantplanter og græsser, som ellers skulle sikre brinkerne, forsvundet. Når brinkerne bliver revet med under vinterens nedbør, lægger der sig et tykt lag mudder, som forringer levebetingelserne for dyr og planter. Blandt andet forhindrer det ørrederne i at gyde på strækningen.

Derfor tog Vandpleje Fyn og Odense Sportsfisker Klub tog kontakt til Odense Kommune. De fremlagde et forslag om at restaurere Pilebækken; der skulle lægges nyt gydegrus til havørrederne og brinkerne skulle sikres. Et forslag, der blev taget varmt imod:

 

- Vi har haft mange gode møder med foreningerne i det fri langs Pilebækken, hvor idéer og forslag blev drøftet. Vi fra Odense Kommune har lavet papirarbejdet, mens de frivillige fra Vandpleje Fyn og Odense Sportsfisker Klub har været i dialog med lodsejere, planlagt formidling, udarbejdet projektplanen og forberedt selve restaureringen. Allerede i forsommeren blev der tyndet ud i skovbrynet for at give lys til dyre- og planteliv i Pilebækken, fortæller biolog Camilla Schmidt Pedersen fra Odense Kommune.

 

Lodsejerne i området skulle vise sig at være meget positive over for projektet, og en enkelt landmand tilbød endda at køre materialer fra vejen og ned til Pilebækken.

 

Samtidig kunne Odense Sportsfisker Klub trække på den gode kontakt, de har til flere skoler, gennem deres egen succesfulde Fiskeskole Fyn, hvor børn undervises i fiskeri, vandløbsbiologi og naturpleje. Derfor var det oplagt at involvere 6.B fra Agedrup Skole, som blandt andet hjalp med at skubbe sten i vandet, da anlægsarbejdet begyndte i slutningen af november.

 

De frivillige forventer at være helt færdige i starten af 2015 efter adskillige arbejdslørdage, hvor der er arbejdet, grillet pølser og ikke mindst hygget i en god sags tjeneste. Det er ikke meningen, at der skal fiskes i Pilebækken, men at den skal udvikle sig til at godt ynglested.

 

- Vi frivillige har haft et rigtig fint samarbejde med Odense Kommune. Vi er jo altid glade for at kunne forbedre levevilkårene i de fynske vandløb, så vi kan helt sikkert finde på at komme igen med et nyt projekt, fortæller Kenneth T. Fahnøe fra Vandpleje Fyn.