Spring til indhold
Nyhed

Forskningsprojekt skal sætte skub i samspillet mellem Odense Kommune og den frivillige verden

17-12-2014

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan man kan involvere og inddrage borgere, foreninger, frivillige, organisationer og private virksomheder i den kommunale opgaveløsning i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag. Projektet vil have særligt øje for, hvordan Odense Kommune kan skabe de rette rammer og den nødvendige platform for, at dette kan lade sig gøre.

 

Forsker Bjarne Ibsen, SDU, fortæller om forskningsprojektet:

 

- Der sættes rigtig mange ting i gang på frivillig-området lige nu. Rundt omkring i kommunerne eksperimenteres der på forskellig vis med, hvordan man kan styrke samspillet mellem kommune og civilsamfund. Og det er godt med eksperimenter. Men det er vigtigt, at vi også lærer noget af dem. Fx hvordan de forskellige initiativer og indsatser er, og hvordan de virker. Det er noget af det, forskningsprojektet vil forsøge at samle op på.

 

Odense som frontløber

At netop Odense er valgt som en af de kommuner, der skal indgå i forskningsprojektet, er ikke en tilfældighed. Odense anses for at være en kommune, der allerede gør det rigtig godt, når det handler om at samarbejde med civilsamfundet på nye måder. Bl.a. pga. den måde, Odense Kommune har organiseret sig på med oprettelsen af Center for Civilsamfund, som er en samlet indgang til området.

 

- Det at etablere sådan et center, afviger betydeligt fra, hvad man gør andre steder. Derfor er Odense en interessant kommune i den her sammenhæng, fortæller forsker Bjarne Ibsen.

 

Hvilke kommuner, der skal deltage i projektet foruden Odense, er endnu ikke på plads, men Bjarne Ibsen er i dialog med flere herom.

 

Strategien skal få praksis til at rulle

Forskningsprojektet vil give Odense Kommune dokumentation for, om det lykkes at få den civilsamfundsstrategi, som blev vedtaget af Odense Byråd i juni 2014, til at leve – om udrulningen af strategien i hele Odense Kommune sætter gang i en ”bevægelse” i forhold til at inddrage civilsamfundet på nye måder, så frivillige, foreninger og aktive medborgere bliver aktive medspillere i udviklingen af ny velfærd.

 

Projektet vil også give Odense Kommune konkret viden om, hvordan samarbejdet mellem kommunen og foreningerne og de frivillige kan udvikles, ligesom det gør det muligt at benchmarke Odense Kommunes indsatser på området på nationalt plan.

 

Alt i alt er projektet med til at sikre den bedst mulige implementering af Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi. Og det er netop vejen at gå, mener borgmester Anker Boye:

 

- Strategier er først noget værd, når de får liv i virkeligheden. Derfor er jeg meget glad for, at vi her har etableret et samarbejde med SDU og en af landets førende forskere i frivillighed, så vi kan få dokumenteret effekten af vores arbejde. Odense arbejder målrettet på at være i front i forhold til at samarbejde med civilsamfundet, og med det her forskningsprojekt får vi mulighed for at dokumentere, om vi rent faktisk når vores mål, understreger han.

 

Se Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi

 

Samspillet mellem den kommunale og den frivillige sektor

Samarbejdsaftalen for forskningsprojektet ”Samspillet mellem den kommunale og den frivillige sektor” er underskrevet af SDU’s Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund og Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

 

Projektet forløber i 2015-2017. Det undersøger fire kommuners overordnede politik for frivilligt arbejde og samspillet mellem kommunen og frivillige, foreninger og aktive medborgere. Projektet undersøger også kommunernes konkrete indsatser på området, fx støtteformer, partnerskaber, kampagner mv.

 

Odense Kommune er med til at finansiere forskningsprojektet med 1,5 mio. kr. (0,5 mio. kr. om året over de tre år). En tilsvarende finansiering skal komme fra de øvrige tre kommuner, der skal medvirke i projektet, mens resten af finansieringen skal komme fra fondsmidler.