Spring til indhold
Nyhed

Forberedelser til arkæologiske udgravninger starter på Skulkenborg mandag

27-03-2014

Thomas B. Thriges Gade skal omdannes til en ny, grøn bydel med boliger, kultur og parkeringskælder. Omdannelsen starter, når gaden lukker for gennemkørende biltrafik natten til den 28. juni i år.

 

Allerede fra mandag den 31. marts vil odenseanerne dog opleve forandringer i området.

 

På Skulkenborg starter forberedelserne til de arkæologiske udgravninger, som går forud for konstruktionen af en af de fem op- og nedkørselsramper til den kommende p-kælder under området.

 

Det er Odense Bys Museer, der udfører de arkæologiske udgravninger på vegne af Fra Gade til By.

 

Efter de arkæologiske udgravninger vil der være ledningsarbejder, som forsyningsselskaberne udfører. Derefter starter konstruktionen af op- og nedkørselsrampen.

 

Fortsat adgang til Borgerservice

Hele Skulkenborg vil blive gravet op, men der vil være en passage til fodgængere på begge sider af udgravningen og der vil fortsat være adgang til Borgerservice.

 

Omlægning af cykelsti på I. Vilhelm Werners Plads

Fra den 21. april rykker de arkæologiske udgravninger på I. Vilhelm Werners Plads ind i deres tredje og sidste fase.

 

Det betyder, at cykelstien foran Infoboksen midlertidigt bliver flyttet ud midt på I. Vilhelm Werners Plads, og at pølsevognen på hjørnet af pladsen må flytte længere op ad Vestergade til Rådhuset.

 

De arkæologiske undersøgelser fortsætter på stedet frem til udgangen af august 2014. Derefter genetableres pladsen og cykelstien lægges tilbage til sin oprindelige placering.

 

For mere information kontakt

Svend Heegaard, projektchef for Fra Gade til By, tlf.: 51777356

 

Fakta

 

Arkæologi

De arkæologiske udgravninger i forbindelse med Fra Gade til By-projektet strækker sig over ca. 2,5 år og 10.300 m2. Det er Danmarks hidtil største udgravning i en middelalderlig bykerne.

 

Odense Bys Museer udfører de arkæologiske undersøgelser på vegne af Fra Gade til By.

 

Udgiften til udgravningerne er på 37 mio. kr. Prisen er en maksimum pris.

 

Hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.30 samt 1. og 3. lørdag i måneden kl. 13.00 er der gratis rundvisninger i udgravningen. Mødested ved den blå skurvogn foran ruinen på I. Vilhelm Werners Plads bag Odense Rådhus.

 

Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 12.00 til kl. 15.00 kan man desuden besøge arkæologens arbejdende værksted, og se hvordan arkæologer og konservatorer arbejder. Hvor gammel er tepotten egentlig og er det en ko-knogle eller en menneske-knogle, vi har fundet?

 

Fra Gade til By

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 

Der bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

 

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Arkitektfirmaet Entasis er rådgiver for projektet.

 

Projektet koster 853 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 343 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.

 

Læs meget mere om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på fragadetilby.dk og følg udgravningen og de øvrige aktiviteter i forbindelse medomdannelsen på facebook.com/infoboksen