Spring til indhold
Nyhed

Flere penge på vej til de ensomme ældre i Odense

10-12-2014

Hvert år tildeles en række frivillige foreninger et økonomisk tilskud, der skal understøtte deres frivillige sociale arbejde i Odense. Igen i år var der mange ansøgere og ligeså mange modtagere – store som små.

 

Mere fokus på ensomhed i det frivillige arbejde

De seneste to år er § 18 midlerne, der bevilges fra staten, blevet forhøjet af forvaltningen for at understøtte samarbejde med frivillige foreninger og civilsamfundet i skabelsen af nye velfærdsløsninger. Og i år blev det så vedtaget, at der fremadrettet skal fokuseres på ensomhed blandt ældre, også i det frivillige regi.

 

”Ældre og Handicapudvalget har besluttet at forhøje det statslige bloktilskud med 500.000 kr. Det er altså ekstra penge, som foreningerne også kan søge om at få, men denne del er øremærket til foreninger, der arbejder for at skabe aktiviteter og udviklingstiltag for ensomme ældre. Pengene bliver samlet i det, vi kalder ’ensomhedspuljen’, som skal søges på lige fod med § 18 og § 79-midlerne,” fortæller rådmand Per Berga Rasmussen, der er meget glad for beslutningen.

 

”Jeg er rigtig glad for, at vi har fået oprettet den her ensomhedspulje. De ensomme ældre har længe været et opmærksomhedspunkt fra min og forvaltningen side, og ved at lægge denne pose penge oven i det oprindelige tilskud, som kan søges, kan vi sikre, at en del af det frivillige sociale arbejde sigter mod netop ensomme ældre. Forhåbentlig vil det medføre, at mange af dem, der falder inden for målgruppen, vil mærke en tydelig forskel i det kommende år,” fortæller Per Berga Rasmussen.

 

Sådan fordeles midlerne i 2015:

For 2015 står 2.521.474 kr. til rådighed i henholdsvis § 18 og § 79 puljemidler samt ensomhedspuljen.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen har modtaget 55 ansøgninger. Det er blevet besluttet at fordele 2.348.115 kr. til frivilligt socialt og forebyggende arbejde. Herunder afsættes 40.000 kr. til prisuddelingen af Ildsjæleprisen i september 2015, 40.000 kr. til buskortordningen for frivillige på ældreområdet og 291.666 kr. til tilskud til kørsel af svært fysisk eller psykisk handicappede brugere til foreninger/klubber.

 

10 % af de § 18-midler, der kommer som bloktilskud fra staten, hvilket svarer til 172.980 kr., reserveres til løbende ansøgninger til udvikling i 2015.

 

Forvaltningen har modtaget i alt 55 ansøgninger. De 12 af dem, der har lydt på over 50.000 kr. er behandlet af Ældre- og Handicapudvalget. Tildelingen er blevet som følger:

 

Røde Kors, 350.000 kr.

Ældre Sagen, 287.000 kr.

Dansk Folkehjælp, 25.000 kr.

Frelsens Hærs Pensionistforening, 20.000 kr.

Fyns Døveforening, 34.000 kr.

Det Palliative frivillige netværk, 100.000 kr.

Aktivitetshuset Holluf Pile, 53.000 kr.

Aktivitetshuset Virkedal, 70.000 kr.

Ældrecentret Huset, 25.000 kr.

KREPO, 44.000 kr.

Grævlingehuset, 38.500 kr.

 

Fakta om § 18-puljen og § 79-puljen

Alle foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere over 60 år, kan søge om økonomisk støtte til deres aktiviteter via Serviceloven § 18 og Serviceloven § 79. Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer midlerne for foreninger/organisationer, der har målgrupper over 60 år.