Spring til indhold
Nyhed

Fjernvarme Fyn køber Fynsværket af svenske Vattenfall

19-12-2014

Det bliver Fjernvarme Fyn, der fremover skal levere både varme og strøm til størstedelen af de fynske brugere. Det står klart, efter at Fjernvarme Fyn har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall A/S om at købe Fynsværket for 600 millioner kroner. Fjernvarme Fyn overtager alle medarbejderne på Fynsværket.

 

Odense Kommune ejer majoriteten af Fjernvarme Fyn, og borgmester Anker Boye (S) har været tæt involveret i forhandlingerne. Efter en periode med usikkerhed om Fynsværket glæder Anker Boye sig derfor nu over, at det er lykkedes parterne at blive enige om en fornuftig aftale. Han hæfter sig samtidig ved, at Fjernvarme Fyn fortsat kan sikre virksomheder og borgere varme, der hører til blandt de mest fordelagtige priser herhjemme.

 

’Vi har i og omkring Odense en række erhverv, blandt andet gartnerne, der ikke kan være tjent med usikkerhed om prisen på varme. Med købet af Fynsværket får vi skabt sikkerhed, og sikret konkurrencedygtige priser til gavn for erhvervslivet og naturligvis de private brugere’, siger Anker Boye.

 

Økonomidirektør i Vattenfall Ingrid Bonde er tilfreds:

 

’Vattenfall er den største ejer og producent af energi fra vindmøller på landjorden i Danmark, og vi arbejder løbende med vores mål om at transformere vores samlede energiproduktion væk fra C02-udledende produktion til produktion af vedvarende energi. Frasalget af Fynsværket er endnu et vigtigt skridt i vores skift fra fossile brændstoffer til grøn energi’, siger Ingrid Bonde fra Vattenfall.

 

Fjernvarme Fyn har i en årrække leveret varme til priser, der er blandt de 10 procent laveste i landet. Det prisniveau forventer adm. direktør i Fjernvarme Fyn Jan Strømvig, at kunderne også kan se frem til i årerne, der kommer.

 

’Det er vores vurdering, at vi med købet bedst sikrer kunderne konkurrencedygtige priser. Vi vil i endnu højere grad have den enkelte kundes behov for øje, og vil løbende effektivisere for at sikre dem de lavest mulige priser’, siger han.

 

Sammen med de konkurrencedygtige priser er det Fjernvarme Fyns bestyrelsesformand Dorte Hjertstedt Boyes indstilling, at Fynsværket fremover skal prioritere en mere bæredygtig produktion af varme og el på Fyn. Men det skal være en grøn omstilling, der tager hensyn til de udfordringer fynske erhverv som gartnerierne, står over for.

 

’Fjernvarme Fyn får mulighed for at lave en grøn omstilling på en måde så omstillingen tager højde for de lokale virksomheders konkurrencesituation’, siger Dorte Hjertstedt Boye.

 

FAKTABOKS

Fjernvarme Fyn køber Fynsværket med en samlet markedsværdi på ca. 1,1 milliarder kroner mod en kontant betaling på 600 millioner kroner og samtidig overtagelse af nedlukningsforpligtigelser og ansvar for miljøforhold. Handlen har finansiel virkning fra 1. januar 2015.

 

Vattenfall A/S er en svensk statsejet energikoncern. Vattenfall er en af de største producenter af elektricitet i Europa og den største producent af varme. Koncernen har ejet tre danske kraftvarmeværker. I 2013 solgte Vattenfall Amagerværket til energi- og forsyningsselskabet HOFOR. Derudover ejer Vattenfall også Nordjyllandsværket. Medarbejderne på Fynsværket er blevet orienteret personligt om aftalen.

 

Odense Kommune ejer ca. 97% af aktierne i Fjernvarme Fyn, de resterende ca. 3% ejes af Nordfyns Kommune. Fjernvarme Fyns køb af Fynsværket er derfor betinget af godkendelse i Odense Byråd og kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune. Aftalen skal samtidig godkendes af Energistyrelsen og Konkurrencestyrelsen.

 

Fynsværket producerer 442 MW el og 680 MJ/s fjernvarme, der leveres til store dele af Fyn. Fynsværket har tre anlæg der bruger kul, affald og halm i produktionen. Blok 8, som blev sat i drift i 2009, er halmfyret og har en kapacitet på 35 MW el og 110 MJ/s fjernvarme. Odense Kraftvarmeværk er en del af Fynsværket. Kraftvarmeværket består af tre affaldsfyrede enheder. Der brændes årligt ca. 200.000 tons affald. Værkets kapacitet er på 24 MW og 64 MJ/s fjernvarme.

 

Fjernvarme Fyn A/S forsyner årligt 80.000 boliger, industrivirksomheder og institutioner med varme gennem et 2.000 km. fjernvarmenet. Fynsværket leverer omkring 85 pct. af det samlede varmebehov ved Fjernvarme Fyn.