Spring til indhold
Nyhed

Fælles front mod stormfloder

29-09-2014

De tre nabokommuner, der alle er oversvømmelsestruede, ser frem til at høste mange fordele ved en fælles risikostyringsplan, hvor hovedformålet er at mindske de lokale konsekvenser ved stormflod. Det styrkede samarbejde betyder især, at man uafhængigt af kommunegrænser kan iværksætte målrettede tiltag der, hvor de vil gøre mest gavn. Eftersom fremtiden kun bringer mere vand, er de tre kommuner blevet enige om at tage fat i problematikken nu.

 

- Den fælles risikostyringsplan er et rigtig godt eksempel på, at vi her på Fyn sætter nye standarder for det tværkommunale klimasamarbejde. En fælles forståelse for de fælles udfordringer omkring Odense Fjord og et stærk og værdifuldt netværk er den bedste platform for fremtidige løsninger, forklarer Odenses by- og kulturrådmand Jane Jegind (V)

 

- Det er helt oplagt, at vi tre kommuner samarbejder om Odense Fjord, når det gælder beredskab og forebyggelse af oversvømmelser. En oversvømmelse stopper jo ikke ved kommunegrænsen. Sammen har vi mulighed for at se på helheden og finde de gode, fælles løsninger – både i den forebyggende indsats, men også når stormfloden rent faktisk rammer, supplerer Franz Rohde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.

 

- Det er ingen tvivl om, at vi samlet set bliver meget bedre forberedt på at håndtere fremtidige stormfloder. Kommunerne er jo allerede i gang med klimatilpasningsplaner, hvor vi netop har fokus på at reducere oversvømmelsesrisikoen, siger Jesper Hempler (F), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Kerteminde, som også ser store perspektiver i samarbejdet.

 

- Realiseringen af denne plan afhænger i høj grad af, at vi får skabt et godt samarbejde med borgerne i de tre kommuner, da staten fortsat er tøvende hvad angår medfinansiering. Som loven er i dag, er det op til de berørte borgere, men det ønsker vi fortsat at udfordre. I mellemtiden vil vi sammen med borgerne afsøge alle muligheder for finansiering, inklusiv puljer og fonde, slutter Jane Jegind.

 

Odense Fjord er i forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv blevet udpeget af staten som et af 10 steder i Danmark, hvor store værdier er udsat i forbindelse med stormfold. Det er denne udpegning, som er baggrunden for den fælles risikostyringsplan og det gode naboskab omkring Odense Fjord.

 

Status på planen er, at kommunerne netop nu er i gang med at udarbejde en strategi med tilhørende indsatskatalog og reviderede beredskabsplaner og i sidste ende også forslag til konkrete indsatser.