Spring til indhold
Nyhed

En ny måde at fejre grundlovsdag på

03-06-2014

Dalum har fået 100.000 kr. af byrådet i Odense Kommune. Og borgerne i Dalum bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til. 12 ideer er i spil, og under overskriften ”Dalum Bestemmer” kan alle Dalum-borgerne over 10 år være med til at stemme på, hvilke(n) af de 12 ide(er), pengene skal gå til. Afstemningen finder sted på Dalum Dagen, som meget symbolsk falder på grundlovsdag.

 

Kravene til ide-stillerne har været, at:

 • Pengene skal bruges til anlæg, aktiviteter eller oplevelser i Dalum
 • Pengene skal bruges, så de kommer en bred kreds af borgere til gavn
 • Idéen skal præsenteres mundtligt på Dalum Dagen den 5. juni lige inden afstemningen

De 12 ideer, der kan stemmes om, er:

 • Indlæringsbånd til multibanen på Dalum Stadion
 • Fynsk Forår i Dalum ved Fruens Bøge
 • Bålhytte ved Tingløkkeskolen / Dalum IF
 • Permanent mountainbikespor/-område
 • Hundeskov/areal til luftning af hunde
 • Musik i det fri / Musikpark
 • Fælleskabet omkring skolen
 • Livsglæde, dans, motion og sundhed
 • Skaterbænk Tingløkke
 • Bålhytte - De Grønne Spejdere
 • Musik, når du mindst venter det
 • Tjekstedet for cykler, skateboard og løbehjul

Se ide-beskrivelserne i deres fulde længde på www.dalumdag.dk

 

Alle 12 ideer præsenteres af ide-stillerne på Dalum Dag fra kl. 13.30, hvorefter afstemningen finder sted. Inden Dalum Dagens afslutning kl. 15.00 forventes stemmerne at være talt op, så vinderne kan få overrakt checks med de ansøgte beløb. Den ide, der har fået flest stemmer, modtager det beløb, der er ansøgt om. Er det mindre end 100.000 kr., får den ide, der har fået næstflest stemmer det beløb, der er ansøgt om. Og så fremdeles.