Spring til indhold
Nyhed

Eksperimenterende multiplads bag Odense rådhus

16-09-2014

Vi tager forskud på bymidtens forvandling

 

”Et af de helt overordnede formål med Fra Gade til By projektet er som bekendt at binde den østlige og vestlige del af Odense sammen igen, og det er blandt andet den øvelse vi tager forskud på, med ny-indretningen af I. Vilhelm Werners Plads, ” siger arkitekt i Fra Gade til By projektet, Gitte Lea Bendorf Jensen.

 

Formålet med ny-indretningen af I. Vilhelm Werners Plads er at:

 

  • Skabe gode rammer for de midlertidige aktiviteter i omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, der skal gøre området attraktivt mens vi venter.
  • Binde Overgade og Vestergade mere sammen på tværs, så den fremtidige forbindelse allerede nu understøttes og fremhæves.
  • Sikre at byrummet kan fungere uden midlertidige aktiviteter. Dvs. at pladsen stadig skal være attraktiv at opholde sig i, når der ikke er midlertidige aktiviteter i gang.

 

Indretningen af pladsen vil også blive brugt som en test forud for den permanente indretning af de i alt 9 byrum og pladser, som omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade skaber i hele projektområdet.

 

”For os er det en virkelig god mulighed for at prøve forskellige ting af. Det er utroligt sjældent, at man i et byggeprojekt får mulighed for det og især midt i en stor by som Odense,” siger projektchef for Fra Gade til By, Svend Heegaard og fortsætter:

 

”Vi ved, hvad der traditionelt fungerer i et byrum, men når vi nu har muligheden for at prøve helt nye og lidt mere eksperimenterende muligheder af i praksis, så er det altså med at slå til.”

 

Grønt hus på pladsen

Som en del af de første midlertidige aktiviteter på den nye plads, har Odense Fødevarefællesskab fået et tilskud fra puljen for midlertidige aktiviteter til at opføre et grønt og bæredygtigt hus på pladsen.

 

Byggeriet af huset vil foregå som et frivilligt projekt, hvor alle odenseanere kan være med i form af forskellige work hops. Huset bliver opført i løbet af det næste års tid.

 

Den nye plads er klar til vinter

 

På grund af ledningsarbejder og mindre arkæologiske udgravninger langs Odense Rådhus i efteråret, forventer Fra Gade til By at dele anlægget af pladsen op i to etaper.

 

Først etableres den tværgående forbindelse mellem Overgade og Vestergade, hvor Fra gade til By forventer at kunne starte anlæg i oktober 2014.

 

Senere på året bliver selve I. Vilhelm Werners Plads etableret.

 

Levetiden på det midlertidige byrum vil være ca. 2-3 år. Det vil sige indtil byggeriet af P-anlæg og karréer i den sydlige del af projektområdet starter.

 

Fakta om de midlertidige aktiviteter

Fra Gade til By har i alt afsat 20 mio. kr. til midlertidige aktiviteter samt til midlertidige parkeringspladser, skiltning m.m. frem til 2020.

 

Fra Gade til Bys midlertidige aktiviteter omfatter en-dags arrangementer, udsmykning af byggehegn, midlertidige byrums-installationer og altså midlertidig indretning og test af byrum.

 

Puljen til midlertidige aktiviteter har senest bidraget med 200.000 kr. til det grønne hus, som Odense Fødevarefællesskab vil opføre på I. Vilhelm Werners Plads.

 

Alle er velkomne til at bidrage med midlertidige aktiviteter og man kan søge om støtte til at få stablet sin idé på benene.

 

Næste frist for ansøgninger er den 20. oktober 2014.

 

Man kan læse mere og udfylde et ansøgningsskema på fragadetilby.dk/aktiviteter

 

Fakta om den nye I. Vilhelm Werners Plads

 

Etablering af pladsen og de tværgående forbindelser mellem Overgade og Vestergade koster ca. 2 mio. kr. og er en del af Fra Gade til Bys pulje for midlertidige aktiviteter.

 

Beskrivelse af den nye plads:

 

De røde bånd

Snoede bånd i farvet, skridsikker og slidstærkt thermo-plast kommer til at bevæge sig hen over pladsen og forbinde siderne og funktionerne sammen. Båndene snor sig ud fra elementer der allerede findes i belægningen mellem Overgade og Vestergade.

 

Fra Overgade griber de fat i henholdsvis cykelstien og granitstens-belægningen og fra Vestergade og Stålstræde griber de fat i cykelstien og skift i belægningen. Enkelte bånd snor sig ned fra pladsen til Skt. Knuds Plads og tager fat i granitbånd her.

 

Båndene, som har forskellige røde toner, der spiller op til både rådhuset og den røde Infoboks, deler pladsen i forskellige områder med forskellig belægning. På denne måde tilgodeses de forskellige belægninger, som pladsen grænser op til – såsom gule klinker, rødlig granit, betonfliser og asfalt.

 

Pladsen kommer primært til at bestå af en mørk asfaltbelægning, men med felter af grus, granit og klinkebelægning til at bryde fladen, der samtidig giver plads til forskellige typer aktiviteter.

 

Ruinen kommer til at ligge i et grus-felt, der er sænket i forhold til den resterende flade. De røde bånd kommer her til at markere overgangen og danne en kant.

 

Det grønne

Langs kanten af pladsen mod øst og mod syd placeres plantekasser. De er med til at markere pladsen og danne en kant mod vejen som naturlig afgrænsning.

 

Det grønne element på pladsen vil være med til at understrege ønsket om, at der i det fremtidige byrum får det grønne fra åen ført mere op til byen på Albani Torv.

 

I den sydlige del af pladsen skal der være et område til Odense Fødevarefællesskab, der gerne vil bygge en midlertidig bygning med grønne facader m.m.

 

Læs mere om det grønne hus på Odense Fødevareselskabs hjemmeside: odenseff.dk

 

Ophold

De røde bånd snor sig ikke kun hen over belægningen, men enkelte steder hæver båndet sig også op og danner på denne måde siddepladser.

Siddemuligheder opnås rundt om på pladsen samt ned at Vestergade og Overgade med mobile plinte efter samme princip som plantekasserne.

 

Trafik

Cykeltrafikken bliver ledt over pladsen i den nordlige ende, hvor der allerede i dag findes cykelstier. Disse bliver nu en del af de snoede bånd, der binder Vestergade, Stålstræde og Overgade sammen. Det bliver tydeligt for cyklister og gående, hvor trafikken er.

 

Ligeledes er den hvide vejmarkering tydeligt lagt oven på den røde thermo-plast, hvor båndene krydser TBT gade, så det også her er tydeligt hvem der færdes, hvor og hvordan. De to cykelstier er markeret med cykelsymboler.

 

Cykelparkering kommer til at ligge tæt på Vestergade mod facaden af rådhuset. De ligger centralt ift. besøg i bymidten. Her genanvendes de cykelstativer, der tidligere var ved pladsen

 

Genanvendelse

Granit, chaussé-sten og træer genanvendes fra den tidligere plads.

 

Læs meget mere om projektet og tilmeld dig vores nyhedsbrev på fragadetilby.dk og facebook.com/infoboksen