Spring til indhold
Nyhed

Det skal være nemt at være frivillig i Odense

26-06-2014

Odense består af små og store fællesskaber. Fællesskaber, der beriger, bevæger og berører de mennesker, der bor i byen. Det er bl.a. Odenses blomstrende foreningsliv, de organiserede frivillige og de mange, der som aktive medborgere engagerer sig i forskellige sammenhænge. Det er alle disse fællesskaber, der samlet kan betegnes som civilsamfundet.

 

Odense Byråd har netop vedtaget en Civilsamfundsstrategi. En strategi for, hvordan odenseanernes initiativ og lyst til at tage ansvar og deltage aktivt i fællesskaber fastholdes og styrkes.

 

– Noget af det afgørende for, at Odense er en god by at bo i, er, at vi som kommune går i dialog med og samarbejder med de mange aktive mennesker, de mange ressourcer, der er i vores by. Det er vigtigt, at vi støtter op om foreninger, frivillige og aktive medborgere, der hver dag gør en forskel og dermed skaber velfærd for sig selv og for andre, slår borgmester Anker Boye (A) fast.

 

Og det er det, som Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi skal sætte rammen for: Hvordan sådan et samarbejde kan finde sted. Nogle gange skal kommunen aktivt støtte civilsamfundets kræfter, andre gange trække sig tilbage. Balancegangen er vigtig.

 

Odense vil nemlig være en kommune i øjenhøjde. En kommune, der møder frivillige, foreninger og aktive borgere der, hvor de er. Og som skaber vilkår, der gør det nemt at være frivillig.

 

Allerede godt på vej

Strategien er blevet til i et tæt samarbejde med de aktører, det handler om. Arbejdet med den blev skudt i gang med et kickoff-arrangement i januar, og siden da har en flok repræsentanter for Odenses frivillige og foreninger deltaget i et borgerpanel, der har haft en meget aktiv rolle i strategiens tilblivelse. Så her har Odense Kommune allerede taget et væsentligt skridt i den rigtige retning.

 

Der skal selvfølgelig meget mere til. Intentionerne i strategien skal leve og praktiseres i alle dele af Odense Kommunes organisation – og i civilsamfundet. Det arbejde går nu i gang.

 

Se Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi

Læs mere om strategiens tilblivelse