Spring til indhold
Nyhed

CA Arena blev ramt af skybrud

01-09-2014

Et kraftigt skybrud over Odense søndag sidst på formiddagen ledte overfladevand ind i den endnu ikke færdiggjorte CA Arena.

 

-Vandet er dels trængt ind gennem døren mod overnatningsstedet Cytellet, hvor det omkringliggende terræn endnu ikke er blevet færdigbearbejdet, dels gennem en midlertidig åbning gennem soklen mod isstadion. Der er ikke trængt vand ind på selve banen, men på konstruktionen under banen. Det er på nuværende tidspunkt vores forhåbning, at det kan tørres ud uden større skade, siger Johnny Boye Busch, kontorchef i Byggeri og Anlæg.

 

Skadeservice, repræsentanter fra entreprenørerne, Odense Brandvæsen og Odense Kommune arbejdede i fællesskab søndag eftermiddag på dels at få igangsat udpumpning af vandet, dels at få igangsat tørringsanlæg.

 

- Det forventes først, at vi i løbet af ugen har det endelige overblik over skadernes omfang. Da byggeriet endnu ikke er afleveret til Odense Kommune, vil omkostningerne til udbedringer mv. skulle dækkes af entreprenørernes forsikringsselskab. Vi forventer at åbne som planlagt den 24. oktober, men har som sagt ikke det fulde overblik over skadernes omfang, siger Johnny Boye Busch.