Spring til indhold
Nyhed

Byens aktører former fremtidens Odense

31-05-2014

Som en del at et stort offentligt/privat scenarieprojekt kaldet DK2050, drevet af Dansk Arkitektur Center, har ti danske kommuner, herunder Odense Kommune, inviteret lokale borgere og erhvervsliv til at drøfte kommunens fremtid. Vilkåret er en grøn omstilling af Danmark frem mod 2050 og udfordringen er, at der er flere mulige fremtider: Kører vi alle kun på cykel og i førerløse biler, er der store statslige investeringer i grøn teknologi, er nye former for fællesskaber dukket op? Eksperter og fremtidsforskere har analyseret sig frem til fire mulige fremtider for Danmark, som alle stiller danske kommuner, regioner og stat over for en række dilemmaer.

 

Hvordan er livet i Odense i år 2050?

Mandag den 2. juni mødes 35 borgere og lokale erhvervsdrivende med lokalpolitikere i Odense for at drøfte de udfordringer, kommunen står over for frem mod år 2050. Hvad kan Odense gøre for ikke at ende i et scenarie, hvor virksomheder lukker og kommunen nedlægges?

 

- Frem mod 2020 investereres der mere end 25 mia. kroner i Odenses udvikling fra stor dansk by til dansk storby. Vi gør allerede rigtig meget for at skabe vækst og udvikling i kommunen og har generelt høje ambitioner på bæredygtighedsområdet. Men hvordan ser fremtidens bæredygtige storby Odense egentlig ud? Vi skal naturligvis benytte os af den viden, der er tilgængelig om globale trends, og som er udgangspunktet for de fire scenarier, som projektet tegner for Danmark i 2050. For os lokale politikere er det ikke blot en øvelse i at være meget fremsynede, men også i at være modige. Nogle af de billeder, eksperterne tegner for fremtiden, ser meget dystre ud for områder som vores, derfor skal vi turde træffe de rette beslutninger i dag, siger borgmester i Odense, Anker Boye.

 

Fra høring til tidlig dialog

Det er et demokratisk problem, når borgerne ikke føler sig tiltrækkeligt involveret i byens udvikling. Det skriver tænketanken Byen 2025 i deres aktuelle rapport "Fællesskaber i forandring". DK2050 involverer borgere, erhvervsliv og politikere i en kvalificeret debat om fremtidens Danmark ved at udvikle fire fremtidsscenarier, som de kan diskutere konsekvenserne af.

 

- Vi skal væk fra, at vi først inviterer danskerne med i løsningsfasen, hvor en beslutning allerede er truffet. Eksempelvis om bygning af en ny skole, et nyt kulturhus eller om placeringen af en cykelsti. Borgerne skal være med tidligt, så vi får deres input allerede i den indledende fase. Det er DK2050 et stærkt eksempel på. Når borgere og andre interessenter i Odense mødes med deres lokalpolitikere for at drøfte fremtidens by, så er de med der, hvor det handler om at turde se på fremtidens muligheder og ikke mindst handle nu, udtaler kulturminister Marianne Jelved.

 

Mere end et borgermøde

Fællesskabet om byernes og byregionernes udvikling folder sig også ud på den digitale platform tagdel.dk, hvor alle før, under og efter de lokale dage kan komme med forslag og debattere de udfordringer, byerne står over for.

 

Det er i høj grad borgere og erhvervsliv, der ved, hvordan det er at bruge byen. I Odense er repræsentanter fra det lokale erhvervsliv samt en række af byens unge engagerede ildsjæle derfor også inviteret med til at diskutere kommunens fremtid.

 

- I Odense Kommune bruger vi den lokale dag som startskud for proces­sen for den nye Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2016, hvor vi blandt andet stiller skarpt på, hvad det er for en storby Odense skal være. Byaktørernes input vil dermed også sætte et lokalt aftryk på Odenses planlægning allerede nu, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

 

Borgernes ideer og drøftelser munder ud i en række opråb til Odense Byråd og til de debatter om fremtidens Danmark, der skal foregå på Folkemødet på Bornholm i Dansk Arkitektur Centers telt på Kampeløkke Havn i juni 2014.

 

 

FAKTA om DK2050

DK2050 udvikles og drives af Dansk Arkitektur Center (DAC) i et partnerskab med Realdania og den danske stat ved Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

 

De ti deltagende kommuner er Aalborg, Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Sønderborg, Fredericia, Middelfart, Odense, Kalundborg, Høje-Taastrup og København.

 

Tre regioner deltager: Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Hovedstaden. Rambøll og Grundejernes Investeringsfond er partnere i projektet, og DAMVAD samt Kairos Future er analysepartnere.

 

Læs mere på www.dac.dk/da/dac-cities/dk2050/

 

Deltag i debatten på http://tagdel.dk/dk2050