Spring til indhold
Nyhed

Børn- og ungeforvaltning vil skabe sammenhæng i børnefamiliernes liv

01-04-2014

Fremover puljer Børn- og Ungeforvaltningen byens børn og unge i tre geografisk opdelte regioner, så de hører til samme sted i Odense Kommune, uanset alder og tilknytning til dagpleje, vuggestue, børnehave, skole eller ungdomsklub.

 

"Over tid skal børn, unge og deres familier opleve, at vi møder dem med et endnu større helhedssyn på deres liv, end vi har gjort tidligere. Samtidig bringer vi nogle af de faglige kræfter inden for sundhed, inklusion og forebyggelse tættere på børnene og de unges hverdag i de nye regioner. Alt sammen vigtige brikker til mere læring, sundhed og deltagelse for alle byens børn og unge”, siger adm. dir. i Børn- og Ungeforvaltningen, Jimmy Streit.

 

Hvor forvaltningen tidligere var delt op i en institutionsafdeling, en skoleafdeling, en fritidsafdeling og en børn- og familieafdeling, vil Børn- og Ungeforvaltningen fremover være delt op i tre regioner; Nord, Vest og Syd. De skal både rumme dagtilbud, skoler og fritidsliv i form af ungdomsklubber og -skoler samt sundheds- og forebyggelsesområdet.

 

”En ny struktur rummer ikke i sig selv svaret på de udfordringer, vi som kommune står overfor på børne- og ungeområdet. Men den kan danne rammen for den fortsatte udvikling og realiseringen af ’Ny Virkelighed – Ny Velfærd’. Vi er i en tid, hvor vi skal løse vores kerneydelser på nye måder, være endnu mere innovative og turde gribe praksis anderledes an. Og så skal vi sætte fokus på helhedssyn og helhedsledelse, så byens børn og unge og deres familier oplever mere sammenhæng på tværs af vores dagtilbud, skoler, fritids- og klubtilbud og specialområdet,” siger Jimmy Streit.

 

Udover de tre geografiske regioner skal en ny familie- og velfærdsafdeling, som dækker hele byen, løfte Odenses mest specialiserede, sociale indsatser til børn og unge i alderen 0-18 år. Det drejer sig blandt andet om myndighedssagsbehandling, sociale indsatser samt specialrådgivning. Afdelingen dækker også ergo- og fysioterapi og sproglige indsatser til børn og unge med særlige vanskeligheder på disse områder. Hertil kommer Tandplejen, som leverer indsatser, der omfatter alle byens børn og unge.

 

Endeligt skal en nyoprettet afdeling, Strategi og Sammenhæng, binde alle indsatserne sammen og understøtte Børn- og Ungerådmanden og Børn- og Ungeudvalget.