Spring til indhold
Nyhed

Arkæologi flytter cykelsti på I. Vilhelm Werners Plads

14-05-2014

Gensyn med Odenses ældste hus

Arkæologerne fra Odense Bys Museer ved med sikkerhed, at de vil gøre mindst et spændende fund.

 

Det store byhus fra 1100 tallet med adressen Overgade 1, som blev fundet på pladsen sidste sommer og som arkæologerne kaldte for Herrehuset, blev dengang kun halvt udgravet. Nu har arkæologerne endelig chancen for at undersøge den anden halvdel af huset, som indtil nu har gemt sig under cykelstien.

 

Middelalderarkæolog Maria Elisabeth Lauridsen glæder sig til den kommende tids udgravninger:

 

”Vi er efterhånden ved at danne os et rigtigt godt billede af, hvordan byen har udviklet sig her i området. Det er jo utroligt sjældent, at man får mulighed for at udgrave så stort et sammenhængende område i en middelalderby, og indtil videre har det langt overgået mine forventninger, så ja, jeg glæder mig rigtigt meget.”

 

Midlertidigt byrum mens vi venter

De arkæologiske udgravninger slutter omkring september og derefter anlægger Fra Gade til By et midlertidigt byrum på pladsen, som skal være i brug frem til byggeriet i denne del af byen går i gang i 2017.

 

Pladsen skal være et rart sted at være og kunne rumme spændende og midlertidige aktiviteter.

 

Projektchef Svend Heegaard siger:

 

”Vi vil gerne lave et byrum, som Odenses borgere kan få glæde af i de næste par år og som kan bruges til alle mulige forskellige aktiviteter. Der går jo et godt stykke tid, inden vi går i gang med at bygge syd for Hans Jensens Stræde og i mellemtiden skal I. Vilhelm Werners Plads være et sted, hvor man har lyst til at opholde sig, og hvor man kan opleve nogle spændende ting”

 

For yderligere oplysninger kontakt

Projektchef for Fra Gade til By, Svend Heegaard, 51 77 73 56

Middelalderarkæolog, Odense Bys Museer, Maria Elisabeth Lauridsen, 2037 9422

 

Fakta

 

Arkæologi

De arkæologiske udgravninger startede i maj 2013, strækker sig over ca. 2,5 år og 10.300 m2. Det er Danmarks hidtil største udgravning i en middelalderlig bykerne.

 

Odense Bys Museer udfører de arkæologiske undersøgelser på vegne af byomdannelsesprojektet Fra Gade til By.

 

Udgiften til udgravningerne er på 37 mio. kr. Prisen er en maksimum pris.

 

Hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og den første og 3. lørdag i måneden er der gratis rundvisninger i udgravningen kl. 13.30. Mødested ved den blå skurvogn på I. Vilhelm Werners Plads bag Odense Rådhus.

 

Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 12.00 til kl. 15.00 kan man desuden besøge arkæologens arbejdende værksted, og se hvordan arkæologer og konservatorer arbejder. Hvor gammel er tepotten egentlig og er det en ko-knogle eller en menneske-knogle, vi har fundet?

 

Fra Gade til By

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er den mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 

Der bygges ca. 53.000 etage m2 med plads til ca. 350 boliger og 500 arbejdspladser.

 

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis er rådgiver for projektet.

 

Projektet koster 853 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 343 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.

 

Nyindretning af I. Vilhelm Werners Plads

Fra Gade til Bys projektarkitekt er i øjeblikket i gang med at tegne den nye plads.

 

Med hjælp fra fagpersoner i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune og fra projektets rådgivere, vil den endelige udformning af det midlertidige byrum falde på plads i løbet af sommeren 2014.

 

Indretningen af pladsen er en del af projektets midlertidige aktiviteter og anvendelse, som bl.a. rummer en-dags arrangementer, udsmykning af byggehegn, midlertidige byrums-installationer og altså midlertidig indretning og test af byrum.

 

Alle er velkomne til at bidrage med midlertidige aktiviteter og man kan søge om støtte til at få stablet sin idé på benene. Der har netop været ansøgningsfrist til ansøgning om støtte, men en ny ansøgningsrunde vil blive offentliggjort i løbet af sommeren.

 

Projektet har i alt afsat 20 mio. kr. til midlertidige aktiviteter og anvendelse, f.eks. midlertidige parkeringspladser, skiltning m.m. frem til 2020.

 

Læs meget mere om omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på fragadetilby.dk og følg udgravningen og de øvrige aktiviteter i forbindelse med omdannelsen på facebook.com/infoboksen, @fragadetilby og #fragadetilby