Spring til indhold
Nyhed

Ældrepulje går til de svageste ældre - og til et meningsfuldt ældreliv

11-02-2014

Et enigt Ældre- og Handicapudvalg i Odense Kommune besluttede i dag, at kommunens andel af den statsfinansierede milliard til ældreområdet bl.a. skal gå til de svageste ældre.

 

Der er på forhånd reserveret 32 mio. kr. til Odense Kommune. En del af midlerne skal også bruges til at gøre medarbejderne endnu dygtigere til at møde den ældre med en individuel, koordineret og målrettet indsats.

 

”Det er den første beslutning, vi har skullet træffe i et helt nyt udvalg, og jeg er rigtig glad for resultatet. Det er et konstruktivt arbejdende udvalg, der er parat til at indgå kompromisser for at nå en fælles løsning,” udtaler ældrerådmand Per Berga Rasmussen (Ø) og fortsætter:

 

”Vi har lagt vægt på, at pengene særligt skal komme de svageste ældre til gode. Det betyder bl.a., en særlig indsats for at hjælpe ensomme ældre ud af isolation, at vi sætter mere tid af til omsorg i aftentimerne. Og at vi har valgt at prioritere en række indsatser over for udsatte grupper, fx ældre, der har fået hjerneskade, og kronisk syge.”

 

Flere varme hænder

Udvalgets beslutning kommer også til at betyde flere medarbejdere og såkaldte varme hænder. Forvaltningen forventer, at der skal ansættes medarbejdere svarende til mere end 50 fuldtidsstillinger på baggrund af de planlagte initiativer.

 

”Det glæder jeg mig naturligvis over. Jeg er utrolig glad for, at vi på den måde kan skabe lidt mere tid i plejen om aftenen, hvor medarbejderne løber stærkt i dag. Og så betyder det meget for mig, at vi med puljen også får mulighed for at tage hånd om ældre borgere med store økonomiske og sociale problemer.”

 

Stadig store økonomiske udfordringer

Selvom Ældre- og Handicapudvalget i dag har taget stilling til, hvordan de ekstra 32 mio. kr. skal bruges, har rådmanden ikke hænderne over hovedet:

 

”Vi står jo i en situation, hvor vi på den ene side godt nok får 32 mio. kr. fra staten, men samlet set skal forvaltningen i år spare 100 mio. kr. Så det betyder ikke, at besparelserne er aflyst. Vi skal stadigvæk hente de penge, der er besluttet med budget 2014,” fortæller Per Berga Rasmussen, der dog er glad for, at puljen her og nu giver mulighed for at skabe lidt mere tid, ikke mindst til at styrke den forebyggende indsats i forhold til særlige grupper.

 

”På den måde bruger vi også en del af midlerne til både at sikre en bedre livskvalitet for den enkelte ældre på kort og langt sigt og til at minimere udgiften pr. ældre på langt sigt. Det er rigtig vigtigt med de økonomiske udfordringer, vi står i,” slår han fast.

 

Sammenhæng og støtte til et meningsfuldt ældreliv

En del af ældrepuljen skal også bruges til kompetenceudvikling blandt medarbejderne og til at skabe sammenhængende indsatser for borgerne.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder på højtryk for at skabe nye løsninger, der kan sikre en fortsat velfærd for borgerne, trods det at midlerne bliver færre. Det handler bl.a. om at møde borgerne med den rehabiliterende tilgang. Her er målet at støtte den enkelte til et selvstændigt og meningsfuldt liv.

 

For medarbejderne er det en helt ny måde at arbejde på, og det kræver kompetenceudvikling. Derfor ønsker politikerne også at bruge penge på det.

 

”Vi kommer ikke udenom at nytænke vores indsatser. Men med dyb, dyb respekt for den ældre. Det væsentlige er, at man skal kunne føle sig tryg ved at blive gammel i Odense. Den tryghed kan skabes på flere forskellige måder – ikke nødvendigvis i forhold til antallet af hjemmehjælpere, der kommer hos en. Det kan også være hjælpemidler eller træning, der betyder, at man får selvstændigheden tilbage. Men man skal være tryg ved, at kommunen er der, hvis man får behov for det,” udtaler Per Berga Rasmussen.

 

Det skal pengene bruges til

Tid til omsorg og borgervalgt aktivitet: 5.150.000 kr.

Mobilitetshjælpemidler og aktiv venteliste: 3.800.000 kr.

Udvidelse af forebyggende hjemmebesøg: 975.000 kr.

Længere i eget hjem (Det midlertidige rehabiliteringshjem): 6.094.814 kr.

Oversete grupper: 1.007.821 kr.

+65 årige med apopleksi: 1.243.198 kr.

 

Læringsteam: 3.593.197 kr.

Den motiverende samtale: 3.000.000 kr.

Kompetenceudvikling i udredning og indsatser: 2.410.000 kr.

En plan og kun en plan for den enkelte borger: 4.510.000 kr.