Spring til indhold
Nyhed

Visionært sundhedssamarbejde skal sikre bedre indsatser for udvalgte patientgrupper

03-05-2013

”Integrated Care” er navnet på et nyt, storstilet projekt, der skal forbedre sundhedsindsatserne på tværs af kommune, sygehus og praktiserende læge. Parter i det tværfaglige samarbejde er Region Syddanmark, Odense Kommune og de praktiserende lægers organisation PLO i Syddanmark, og målgrupperne i projektet er ældre medicinske patienter og personer med stress, angst og/eller depression.

 

Startskuddet for noget stort

Ældrerådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V) glæder sig over, at samarbejdet mellem region, kommune og praktiserende læger nu er på vej ind i en formaliseret fælles organisering.

 

- Vores fælles ambition er at skabe bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb for ældre medicinske patienter og personer med stress, angst og/eller depression. Samarbejdet er ikke bare det første af sin slags i Danmark, men kommer også til at få afgørende betydning for livskvaliteten hos de mennesker, der bliver omfattet af projektet, lyder det fra Jane Jegind.

 

Også formanden for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark Bo Libergren (V) glæder sig over samarbejdet:

 

- Vi kommer til at gå hele vejen for at skabe mere sammenhængende patientforløb. Jeg har store forventninger til projektet, som jeg tror kommer til at danne skole for nye måder for sygehuse, praktiserende læger og kommuner at samarbejde på. Vi har brug for sådanne initiativer til at forny vores sundhedsvæsen.

 

Visionær projektleder ansat

Charlotte Bentsen, 42 år, er netop ansat som projektchef for Integrated Care, og hun trækker i arbejdstøjet den 1. juni 2013. Charlotte Bentsen kommer fra en stilling som organisations- og personalechef i Assens Kommune, hvor hun bl.a. har været ansvarlig for den tværgående organisationsudvikling og de tværgående direktionsprojekter.

 

Fra Charlotte Bentsen lyder det:

 

- Det er både modigt og nødvendigt, at Odense Kommune, Region Syddanmark og de alment praktiserende læger i Odense nu afprøver en model for et forpligtende og konkret samarbejde. Jeg glæder mig utrolig meget til at skulle drive et så vigtigt projekt, der kommer til at sætte helt nye standarder for samarbejdet mellem kommune, almen praksis og sygehus.

 

Fakta om Integrated Care

Integrated Care er et frikommuneforsøg, som giver Odense Kommune mulighed for at indgå et partnerskab med almen praksis, OUH og psykiatrien i Region Syddanmark om et integreret behandlingsforløb for ældre medicinske patienter og borgere med stress, angst og depression.

 

Formålet er at udvikle en model for, hvordan øget fokus på tidlig indsats og inddragelse af borgeren kan bidrage til at skabe reelle sammenhængende patientforløb, så borgeren oplever at blive understøttet af ét samlet og proaktivt sundhedsvæsen.

 

For at realisere formålet er det nødvendigt at give mulighed for, at borgerens sundheds- og sociale data fra de involverede parter kan samles i en fælles database, så der kan laves en stratificering af de to målgrupper, og der på den baggrund kan iværksættes indsatser for de borgere, der har størst behov.

 

Både PLO Odense og PLO Syddanmark er engageret i at udvikle denne nye måde at arbejde sammen på med fokus på, hvad der bedst rent fagligt for borgerne og patienterne.

 

Odense Kommune og Region Syddanmark har ind til videre samlet afsat 28 mio. kr. til projektet.