Spring til indhold
Nyhed

Vi investerer i fremtidens velfærdssamfund

04-09-2013

24 mio. kr. til velfærdsteknologi, 11 mio.kr. til kompetenceudvikling og 3,5 mio. kr. til etablering af et nyt borgermøde og digitale selvbetjeningsløsninger. Det er nogle af beløbene i den investeringsplan, som Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune netop har drøftet med politikerne.

 

- Det er rigtig mange penge, når man tænker på, at vi til næste år skal aflevere 100 mio. kr. til den fælles kommunekasse, men investeringerne skal netop gøre det muligt for os at imødegå de massive udfordringer, vi står over for, ikke bare i år og næste år, men også i de kommende år, fortæller rådmand Jane Jegind (V) og uddyber:

 

- Vi står i en økonomisk virkelighed, hvor presset på ressourcerne er enormt. Vi skal kunne mere for færre ressourcer. I Ældre- og Handicapudvalget har vi for længst besluttet, at vi ikke vil lade presset på økonomien resultere i traditionelle nedskæringer. Vi har i stedet for valgt at bruge udfordringerne som løftestang til at skabe helt nye velfærdsløsninger, hvor vi har fokus på at støtte borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt, bl.a. ved hjælp af velfærdsteknologi og ved fokusere på træning, forebyggelse og frivillighed. Fordi vi har været målsatte fra begyndelsen, er det lykkedes os at skabe det råderum, som skal til, for at vi kan investere i holdbare løsninger, der giver pengene mange gange igen.

 

Investeringer i forebyggelse og kompetenceudvikling

Politikerne vil i den kommende tid bl.a. drøfte investeringer i forebyggelsestiltag samt investeringer i forhold til Hjemmehjælpskommissionens rapport med anbefalinger til en bedre og mere sammenhængende indsats for ældre i eget hjem.

 

Et tredje område er kompetenceudvikling af medarbejderne. Eksempelvis har forvaltningen netop igangsat et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere på alle handicaptilbud og plejecentre, ligesom myndighedspersonalet i de kommende uger skal undervises i et nyt system, der skal sikre en bedre udredning af borgerne og dermed også, at borgerne får et mere målrettet og sammenhængende forløb.