Spring til indhold
Nyhed

Transportforlig: 161 mio. kr. til Odense og ny motorvej

21-03-2013

- Vi er meget tilfredse med, at forligspartierne nu har forpligtet sig på at udvide motorvejen syd om Odense, og at der er fundet penge til motorvejsafkørslen. Det er ekstremt vigtigt for udviklingen i Odense, på Fyn og hele regionen. Det sender et stærkt signal fra politikerne på Christiansborg om, at de tror på alle de projekter, der er i gang i Odense og på Fyn. Jeg er derfor meget glad for dagens forlig, så vi kan komme i gang med at udvide motorvejen og bygge motorvejsafkørslen, siger borgmester Anker Boye.

 

Tidsplanen for anlægsarbejdet af den nye motorvejsafkørsel er på 1-2 år med detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation efterfulgt af ca. 2-3 års anlægsarbejde. Da byggeriet af det nye universitetshospital begynder om 3 år bør anlægsarbejdet ifølge rådmanden for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune gå i gang med det samme:

 

- Det er rigtig godt for Odense, at transportforliget er i hus, og at der er sat penge af til den ny motorvejsafkørsel. Det er helt i tråd med byrådets beslutning om at sikre fremkommelighed og tilgængelighed i hele vores by. Derfor skal byggeriet af motorvejsafkørslen i gang nu, så afkørslen kan bruges i byggeperioden, hvor tusindvis af lastbiler og håndværkere hver dag skal til og fra byggepladsen. Det kan den eksisterende infrastruktur slet ikke klare, og derfor skal byggeriet i gang med det samme, siger rådmand Steen Møller .

 

Det nye universitetshospital er blot et af de mange projekter i Odense, som i anlægsperioden frem mod 2020 vil skabe i alt ca. 38.000 nye arbejdspladser i og omkring Odense.

 

- Odense er en by, der satser benhårdt på at skabe mere vækst og flere jobs. Frem mod 2020, vil der blive bygget nye projekter for ca. 25 mia. kr. og området omkring det nye universitetshospital kommer til at spille en afgørende rolle for Odenses og Fyns udvikling. Derfor er det afgørende med en effektiv infrastruktur i området, siger borgmester Anker Boye.

 

 

 

Fakta:

 

Der er lavet en VVM-undersøgelse af motorvejen syd om Odense, og med dagens transportforlig er der taget endelig politisk stilling til udvidelsen. Motorvejen er et trafikalt vigtigt projekt, beliggende i det såkaldte ”Store H”, hvor trafikken mellem landsdelene ledes igennem. Projektet har et højt samfundsøkonomisk afkast på ca. 15 pct. og motorvejen er en af de de statsveje, hvor trafikken stiger mest i de kommende år. Med dagens forlig har parterne besluttet at tilføre de 1,798 mio.kr. udvidelsen koster, når der er tilvejebragt midler hertil i Infrastrukturfonden.

 

Med aftalen om Bedre mobilitet af 26. november 2010 afsatte parterne 45 mio. kr. til et nyt tilslutningsanlæg ved det kommende sygehus ved Odense. Tilslutningsanlægget indgår i VVM-undersøgelsen af en udbygning af motorvejen syd om Odense. Det nye tilslutningsanlæg vil sikre en effektiv adgang fra motorvejen til sygehuset. Parterne har med dagens forlig afsat de resterende 161 mio.kr. til tilslutningsanlægget.

 

For at styrke infrastrukturen i området besluttede Odense Kommune i december 2011 at afsætte 180 mio.kr. til en forlængelse af Munkebjergvej, som forbinder det nye universitetshospital med Odense bymidte og motorvejen via det nye tilslutningsanlæg.

 

Projekter i Odense frem mod 2020:

 

Investeringer indenfor infrastruktur

 

- Munkebjergvejs forlængelse

- Tilslutningsanlæg til E20

- Trafik i Odense

- Kanalforbindelsen (Odins Bro)

- Letbane (første etape)

 

Investeringer indenfor byudvikling

 

- Thomas B. Thrigesgade

- VIVA

- Slagterigrunden

- Odense Havn

- Nyt Odense Universitets Hospital

- Nyt SUND

- Udvidelser på Syddansk Universitet

- Cortex Park