Spring til indhold
Nyhed

Stort stenhus genfundet i Odense

18-09-2013

Et stort og fornemt hus

Huset har været meget stort og fornemt i sin tid og gisningerne omkring dets oprindelse har været mange:

 

”Der er kun tre instanser i Danmark på det tidspunkt, der kan have bygget et hus i den størrelse. Det er kirken, kongen eller Knudsgildet. Af forskellige årsager tror vi ikke, det er kirken, der er bygherre. Huset har i hvert fald ikke haft en gejstlig funktion. Det kan i princippet godt have været kongen, men jeg tror nu mere på, at det er datidens absolut mest magtfulde loge af rige og betydningsfulde mænd, nemlig Knudsgildet, der har bygget det,” siger Museumsinspektør ved Odense Bys Museer, Jakob Tue Christensen og fortsætter:

 

”Huset var i middelalderen kendt som ”Herrehuset” og det kan jo hentyde til at brugerne havde magt over lidt af hvert. Og netop Knudsgildet bestod af den absolutte elite på Fyn og i Odense - eventuelt med kongen i spidsen. Gildets formål var gensidig beskyttelse og fremme af medlemmernes interesser, både her og i udlandet, og de har haft brug for et hus som mødested og til repræsentation, når man samledes i vigtige anledninger.”

 

Også senere har huset dog været et betydningsfuldt bygningsværk i Odense og ikke kun på grund af dets størrelse:

 

”På huset har der mod Overgade siddet en figur af en mand, som set med nutidens øjne godt kunne minde lidt om julemanden - og i 1600-tallet, hvor huset jo har ligget der i knap 400 år, fortæller folkeviddet, at det er Odin selv, der havde bygget huset,” siger Jakob Tue Christensen.

 

I brug frem til 1970

Huset blev i sin tid bygget på en stor grund, men i takt med at byen voksede og jordpriserne steg, har ejeren af huset solgt stykker af grunden fra. De huse, som blev bygget på de udstykkede jordlodder, blev til en hel husrække og den ruin, som i dag står på I. Vilhelm Werners Plads midt i Odense var nabo til Herrehuset.

 

Husrækken fra middelalderen bestod helt frem til 1960’erne, hvor det store gadegennembrud ved anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade betød nedrivning for dem alle. Herrehuset var i mellemtiden blevet til Brockmanns hotel med adressen Overgade 1.

 

Ved nedrivningen i 1970 forsvandt det meste af huset, men den del af kælderen nærmest Overgade blev bevaret og vil blive gravet frem igen, så huset en kort overgang vil kunne opleves i sin fulde udstrækning.

 

Sidste chance: Kom og se resterne af Herrehuset

På lørdag den 21. september har man mulighed for at få en gratis sær-rundvisning i den store udgravning.

 

Museumsinspektør Jakob Tue Christensen viser den synlige del af huset frem og fortæller om udgravningen og husets historie.

Det er sidste chance for at se huset inden det sten for sten bliver fjernet af Odense Bys Museer.

 

Sær-rundvisningen er en del af et åbent hus arrangement i udgravningen, som varer fra 10.00 til 14.00 lørdag den 21. september med mange aktiviteter for både voksne og børn.

 

Der er gratis adgang til alle arrangementer og ingen tilmelding. Husk gummistøvler til rundvisningen, for udgravningen kan være mudret!

 

For yderligere oplysninger kontakt

Museumsinspektør ved Odense Bys Museer, Jakob Tue Christensen, tlf.: 29 82 89 69

Kommunikationsansvarlig for Fra Gade til By, Ann-Britt Nørgaard, tlf.: 24 26 39 50

 

Program for åben udgravning lørdag den 21. september

Den arkæologiske udgravning på I. Vilhelm Werners Plads holder lørdagsåbent med mange aktiviteter.

 

Lørdag den 21. september kl. 10.00 - 14.00

Der er ingen tilmelding og det er ganske gratis at være med.

Særrundvisninger i udgravningen med Museumsinspektør Jakob Tue Christensen

Se Odenses ældste hus. Kl. 10.00 og kl. 12.00.

Mødested for rundvisninger er foran arkæologens værksted, som er den blå skurvogn på I. Vilhelm Werners Plads lige overfor Infoboksen. Husk gummistøvler!

 

Prøv selv arkæologi

Tag en tørn ved solde-stationen, hvor spændende fund gemmer sig blandt sten og jord.

Mødested ved det hvide telt.

 

Arkæologens værksted

Besøg det arbejdende værksted og se hvordan fund bliver analyseret og behandlet.

Kun for børn: Mini arkæolog

Kan du finde skattene fra fortiden? Find udgravningskasserne inde på udgravningspladsen. Der står rigtige arkæologer klar til at hjælpe.

 

Infoboksen holder lørdagsåbent som sædvanligt fra 10.00 - 14.00

 

Læs mere på fragadetilby.dk og facebook.com/infoboksen