Spring til indhold
Nyhed

Stort potentiale i Odense Letbane

28-06-2013

Udredningsrapporten skal – ligesom udredningsrapporten for Ring 3 – danne grundlag for den endelige politiske aftale, som skal sikre finansieringen af Odense Letbane.

 

Odense Kommune har sikret finansieringen af sin andel af letbaneprojektet og Region Syddanmark bidrager med 100 mio.kr. Det betyder, at der er politisk opbakning til 1.7 mia.kr. af letbanens samlede pris på 2.6 mia.kr. Dermed er Odense Letbane klar til politiske forhandlinger på Christiansborg om den resterende del af finansieringen.

 

 

En afgørende brik i Odenses udvikling

Frem mod 2020 vil der blive bygget nye projekter for ca. 25 mia. kr. Bl.a. det nye universitetshospital, Nyt OUH, skal stå færdigt og klar til brug i 2020. Letbanen er en del af de mange byudviklingsprojekter, der tilsammen vil skabe ca. 38.000 nye arbejdspladser fordelt over den otteårige periode, hvor projekterne gennemføres. Alene i 2015 vil der blive skabt ca. 6.500 nye arbejdspladser. Samtidig forsvinder arbejdspladserne ikke, når de mange projekter står færdige. Når byggerierne står færdige, vil der således være skabt ca. 10.000 nye permanente fuldtidsarbejdspladser i Odense.

 

Udredningsrapporten viser, at letbanen i sig selv er en god investering. Samtidig bliver letbanen bindeleddet mellem de mange projekter og at letbanen vil være afgørende for, at Odense kan udløse det fulde potentiale af de massive investeringer i byen.

 

Når letbanen står færdig, vil den være 14,4 km lang, have 26 stationer og dagligt transportere 35.600 passagerer. Letbanen vil betjene bl.a. Nyt OUH, Syddansk Universitet, Rosengårdscentre, Odenses nye musik- og teaterhus og Odense Banegårds Center. Letbanen forventes at være i drift i 2020.

 

Borgmester Anker Boye udtaler:

- Et enigt byråd i Odense Kommune har fulgt op på trafikaftalen fra juni 2012 og sørget for, at letbanen skrider frem som planlagt sammen med alle de andre projekter i byen. Letbanen bliver rygraden i Odenses kollektive trafik og jeg ser frem til at der indgås en landspolitisk aftale om den sidste del af finansieringen.

 

Download Udredningsrapporten om Odense Letbane på odense.dk/letbane