Spring til indhold
Nyhed

Storstilet samarbejde skal føre til fynske jobs

29-01-2013

”Vi bygger Odense sammen”. Under dette slogan mødes alle tænkelige parter med indflydelse på beskæftigelsessituationen og udbuddet af arbejdskraft på torsdag til en konference, der er startskuddet til et storstilet og ambitiøst offentligt-privat samarbejde om at sikre fynske arbejdspladser på fynske hænder. 150 deltagere har meldt sig – deriblandt mange repræsentanter for erhvervslivet.

Baggrunden for samarbejdet mellem de mange parter er, at der de kommende ti år er planlagt nybyggeri alene i Odense for ca. 25 mia. kr., hvilket vil føre til ca. 25.000 helårs arbejdspladser indenfor bygge- og anlægssektoren.

 

Administrerende direktør Lars Friis fra Hans Jørgensen og Søn ser frem til konferencen.

 

”Lige nu har vi for mange ledige på grund af de store industrilukninger i Odense. Men når de store bygge- og anlægsbyggerier går i gang, kommer der til at mangle specialiseret arbejdskraft. Man kan sige, at der er tale om to brændende platforme, og det kræver rettidig handling. Derfor bakker jeg helhjertet op om samarbejdet mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner og region. For vi skal både have skruet licitationerne ordentligt sammen, vi skal som erhvervsliv byde på og vinde opgaverne, ligesom den ledige arbejdskraft skal uddannes til at bestride jobbene, ” siger Lars Friis, der også er medlem af referencegruppen, der står bag det nye samarbejde om jobskabelse.

 

Søren Folkersen fra fagforeningen 3F Bygningsarbejdernes fagforening og formand for referencegruppen tilføjer:

 

”Vi skal handle nu, så vi kan sikre, at den kvalificerede arbejdskraft er til stede fra dag ét. Både byggefirmaer og medarbejdere skal toptunes, så de er klar til de kommende opgaver, og det vil sige, at vi skal nytænke efteruddannelse og fx lave korte her-og-nu-forløb på byggepladsen. Målrettet efteruddannelse på og under byggeriet vil give bedre kvalitet og dermed et bedre produkt, hvilket er lig med en bedre bundlinje.”

 

Ideen til det omfangsrige samarbejde kommer fra rådmand Peter Rahbæk Juel (S) fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. På hans initiativ mødtes parterne første gang 16. maj 2012. Her tegnede parterne konturerne til samarbejdet. Siden har en referencegruppe bestående af repræsentanter fra de involverede parter og et jobskabelsessekretariat i Arbejdsmarkedscentret arbejdet på at få samarbejdet i gang.

 

”Konferencen på torsdag er et kick-off møde. Nu skal tanker og drøftelser omsættes til konkrete initiativer. Det kræver viden og deling af viden. Derfor har vi skruet konferencen sammen, så deltagerne efter indlæggene fra konferencens parter, har mulighed for at vandre rundt til hinanden for at hente viden og udvikle ideer til konkret samarbejde. Det vil alt sammen blive samlet op efterfølgende og arbejdet videre med i referencegruppen og jobskabelsessekretariatet. Jeg forventer mig meget af konferencen og samarbejdet fremover. Det er nu, vi skal sætte i gang for at være klar til fremtidens udfordringer, og det kræver, at vi løfter i fællesskab – alle os, der har med beskæftigelsessituationen og udbuddet af arbejdskraft at gøre”, siger Peter Rahbæk Juel.

 

Konferencen finder sted på havnen i Odense i Dok 5000, Havnegade 18 kl. 13-18.