Spring til indhold
Nyhed

Stofindtagelsesrum åbner i Odense

20-02-2013

At være stofmisbruger er i sig selv et barskt liv – og at være nødsaget til at tage stofferne i trappeopgange og baggårde, gør det ikke mindre barskt. Men på tirsdag indvies et stofindtagelsesrum i Odense – det sker i et partnerskab mellem Kirkens Korshær og Odense Kommune. Stofindtagelsesrum sikrer, at misbrugerne har mulighed for at indtage egne medbragte stoffer i sundhedsmæssigt forsvarlige omgivelser.

 

”Stofindtagelsesrum redder liv. Det ved vi fra Tyskland og Holland, hvor resultaterne viser, at flere får behandling og vælger afvænning eller stabilisering, når de kommer ind i et rum, hvor de i fred og ro kan tage stoffer og samtidig få en snak med sundheds- eller socialfagligt personale. Nu har vi også gode erfaringer fra København. Så jeg er stolt af, at Odense som det andet sted i landet kan åbne et stofindtagelsesrum. Når vi skaber bedre forhold for stofmisbrugerne, skaber vi også bedre forhold for omgivelserne”, siger rådmand Peter Rahbæk Juel (S) fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Stofindtagelsesrummet åbner i det sundhedsrum, som allerede eksisterer i Kirkens Korshærs varmestue i Pantheonsgade. Rummet er for stofmisbrugere med stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende stofmisbrug.

 

”Rummet vil give værdige omgivelser for den enkelte misbruger i forbindelse med stofindtag – og det vil minimere brugen af baggårde og trappeopgave som steder, hvor der tages stoffer. Vi kan tilbyde en god snak med misbrugerne og vejlede dem til fx hospitalshjælp, afvænning og mindre skadefulde måder at stikke sig på. Det skaber mere tryghed og ro i misbrugernes tilværelse, og det redder nogle fra at dø af en overdosis, siger Heinz Wolf fra Kirkens Korshær.

 

Stofindtagelsesrummet åbner for stofmisbrugerne den 4. marts. Fra den dag kan misbrugerne medbringe deres egne stoffer i tidsrummet fra kl. 8.30 til 14 og indtage stofferne i rummet med rene kanyler og andre hjælpemidler i forhold til stofindtagelse. Der udleveres ikke metadon eller medicin i stofindtagelsesrummet. Der vil være sundheds- eller socialfagligt personale til stede hele tiden.

 

Pressen er velkommen til indvielsen, som foregår den 26. februar kl. 14.30-16.30. Rådmand Peter Rahbæk Juel holder foruden sundhedsminister Astrid Krag en indvielsestale.

 

Fakta:

 

Den 4.3 2013 åbner Odense Kommune i partnerskab med Kirkens Korshær et stofindtagelsesrum beliggende Pantheonsgade 6.

Stofindtagelsesrummet er for stofmisbrugere med stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende stofmisbrug

 

Formål:

 • Skadesreducering for stofmisbrugere
 • Minimere/undgå at stofmisbrugere dør af en overdosis
 • Sikre at stofmisbrugere har mulighed for at indtage egne medbragte stoffer i sundhedsmæssigt forsvarlige omgivelser
 • Give værdige omgivelser for den enkelte misbruger i forbindelse med stofindtag
 • Minimere at stofmisbrugere benytter sig af baggårde m.v. til at indtage stoffer, som både er utrygt og uværdigt for stofmisbrugeren og for de borgere som bor og færdes i området
 • At vejlede og henvise stofmisbrugere til relevante samarbejdspartnere, når det ønskes
 • At yde førstehjælp i forbindelse med en overdosis

Fakta:

 • Åbent på hverdage fra 8.30 – 14.00
 • Fire pladser til at indtage stoffer
 • Stofindtagelsen sker under opsyn af sundheds- eller socialfagligt personale
 • Stofmisbrugeren skal selv indtage stoffet, enten ved injektion eller snifning
 • Stofmisbrugeren skal selv medbringe egne stoffer til indtagelsen, der er INGEN udlevering af medicin eller metadon i Stofindtagelsesrummet/Varmestuen.
 • Der stilles hjælpemidler til rådighed i stofindtagelsesrummet i form af rene kanyler, pumper, pilleknuser, snifferør og plader til snifning, stase, samt en veneskannner (bruges til at finde en egnet åre til injektion)
 • Personalet kan verbalt rådgive stofmisbrugeren om hensigtsmæssige måder at indtage sit stof på.
 • Personalet kan henvise stofmisbrugeren til Sundhedsrummet, hvor det er muligt at få undervisning og rådgivning om fixeteknikker m.v.
 • Personalet kan henvise til Varmestuens øvrige tilbud, sundheds- og misbrugebehandling, når det ønskes
 • Vægter et højt fagligt niveau