Spring til indhold
Nyhed

Sammen kan vi gøre Odense klimaklar

27-08-2013

Odense skal gøres klimaklar, så byen er rustet til at stå imod skybrud og havvandstigninger i fremtiden. For at lykkes med det har Odense Kommune brug for, at alle - både kommune, forsyningsvirksomheder og borgere kommer med input til en fælles klimatilpasningsplan. Derfor er et debatoplæg netop sendt i fjorten dages forudgående høring.

 

By- og kulturrådmand Steen Møller opfordrer alle til at læse debatoplægget:

- Klimatilpasning er vigtigt for Odenses fremtid og lige så vigtigt er det, at det sker i samarbejde med borgerne, for det er deres by, det handler om. I tæt samarbejde skal vi lave en plan, som ikke bare gør Odense mere sikker, men som også gør byen skønnere og mere værdifuld at bo i.

 

Klimatilpasning skal gøre Odense sikker og skøn

Klimatilpasning handler om at forebygge, og som ordet siger, så betyder det, at vi skal tilpasse os det klima, som byder på kraftigere regnskyl og stigende havvand. Klimatilpasning er ikke en øvelse for sjov. Det er en nødvendig strategi for, at vi i fremtiden kan bo i et sikkert Odense.

 

Derudover åbner klimatilpasning nye muligheder for at skabe en skøn og unik by med blåt og grønt i fokus. Åbne kanaler, grønne tage, rekreative områder og kølende regnvandsbede på en varm sommerdag bliver måske en del af fremtidens Odense.

 

Offentlig høring og klimaklar hjemmeside

Samtidig med at debatoplægget sendes i fjorten dages høring, lanceres hjemmesiden www.klimaklar.nu. Hjemmesiden skal gøre det lettere at blive hørt i forbindelse med planprocessen og give borgerne ideer til, hvordan de selv kan være med til at gøre Odense klimaklar. Det er borgernes eget ansvar at klimatilpasse hus og grund og sikre egne værdier. En stor del af klimatilpasningsopgaven ligger dermed hos den enkelte. På hjemmesiden er der også links til høringsportalen, hvor det er muligt at se de kort, som viser hvor i Odense, der størst risiko for oversvømmelse.

 

Skulle nogen have behov for eller lyst til at tale med projektlederne for klimatilpasningsplanen, så er der mulighed for det i By- og Kulturforvaltningens campingvogn d. 30. august og 6. september fra kl. 9.00-15.30 på Flakhaven. Helt uformelt kan alle, der har lyst, stille spørgsmål og komme med ideer til klimatilpasningsprocessen. Læs mere på www.klimaklar.nu.

 


 

Om klimatilpasningsplanen for Odense

Regeringen har i sin handlingsplan for klimasikring af Danmark besluttet, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan.

 

Odense Kommune og Vandcenter Syd arbejder derfor med en klimatilpasningsplan – KlimaKlar By, Odense. Planen skal sætte retning på hvor, hvordan og hvad vi i fremtiden skal gøre for, at skybrud så vidt muligt ikke giver trafikale gener, oversvømmede kældre og overløbene kloaker.

 

Foreløbigt er Odense kommune blevet kortlagt med et skybrudskort, et havvandsstigningskort, et værdikort og et risikokort. Det er disse kort, der nu skal analyseres med henblik på at vurdere, hvor udfordringerne er størst, så den kommende klimatilpasningsindsats kan prioriteres.

 

Odenses borgere vil blive inviteret til at give deres input til planen undervejs i processen. Både nu i forbindelse med en forudgående høring og på borgermøder i løbet af efteråret. Planen offentliggøres som et tillæg til kommuneplanen.

 

Læs mere om klimatilpasningsplanen på www.klimaklar.nu og om nogle af de klimatilpasningsprojekter, som allerede er blevet gennemført i Odense på www.vandcenter.dk/viden/projekter.

 


 

Foreløbig tidsplan

  • Juni-august: Kortlægning af oversvømmelser og risikoområder.
  • 26. august-8. september: Risikokortlægning og beslutning om niveau for indsats sendes i forudgående høring.
  • 30. august og 6. september By- og Kulturforvaltningens campingvogn er at finde på Flakhaven mellem 9.00-15.30. Her kan borgere og interesserede stille spørgsmål til klimatilpasningsplanen og processen samt komme med forslag og gode ideer.
  • Efteråret: Udvikling af plan med forslag til indsatsområder. Involvering af interesserede borgere, organisationer og erhvervsliv.
  • 4. december: Klimatilpasningsplanen sendes i offentlig høring.