Spring til indhold
Nyhed

Særlig indsats for Odense Ådal iværksættes

03-05-2013

Flere af områdets naturtyper er så sjældne, at de figurerer på den europæiske liste over truet natur. Derfor ønsker Odense Kommune at skabe bedre forhold for ådalens særlige natur, som bl.a. lider under, at arealerne gror til med høje urter, træer og buske.

 

- En del af løsningen på denne udfordring er en ekstensiv drift af ådalen bl.a. ved afgræsning. På informationsmødet vil vi naturligvis gå i dybden med de forskellige muligheder og den videre indsats, fortæller projektleder Lars Sønderby fra Odense Kommune.

 

På mødet vil der udover medarbejdere fra Odense Kommune være deltagelse af Anne Sloth fra Centrovice, der er Odense Kommunes rådgiver på projektet.

 

Turen starter mandag d. 13. maj kl. 18:30 ved Ådalsskolen, Brogårdsvej 75, 5260 Odense S. Det efterfølgende møde om indsatsen for ådalens truede natur starter kl. 19:30 på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5560 Odense S.

 

Aftenens program:

 

Kl. 18:30: Besøg i Odense Ådal v. Lars Sønderby, Odense Kommune

Vi mødes på grus-parkeringspladsen bag Ådalsskolen. Medbring gerne gummistøvler, da vi vil besigtige det nærliggende kildevæld.

 

Kl. 19:30 – 21:00 Møde på Fangel Kro

  • Velkomst v. Birgit Sønderskov Weber, kontorchef for Park & Natur, Odense Kommune
  • Status for projektet v. Lars Sønderby, Park & Natur, Odense Kommune
  • Det videre arbejde v. Lars Sønderby, Park & Natur, Odense Kommune
  • Vurdering af jordpriser – omdriftsjord v. Hans Lausten Hansen, NaturErhvervstyrelsen
  • Kaffe
  • Valg af lodsejer-udvalg i forbindelse med vurdering af jordpriser blandt lods-ejere med potentiel aflastningsjord til Odense Å.
  • Tak for i aften v. Lars Sønderby, Odense Kommune.

Tilmelding

Odense Kommune skal have din tilmelding senest tirsdag d. 7. maj til ksj@odense.dk eller tlf.nr. 6551 2726.

 

Om projektet

Projektet er støttet af EU’s LIFE-fond, 15. juni-fonden og Villum-fonden. Se mere om projektet på www.life70.dk