Spring til indhold
Nyhed

Sådan skal fremtidens Vollsmose nå i mål

30-04-2013

Blandt andet er der oprettet et nyt Center for Familier og Unge, Ny vej – Ny hverdag på tværs af gamle skel mellem forvaltninger til håndtering af familier og unge med særlige problemer. Alle kommunens indsatser og ydelser i Vollsmose bliver gennemgået og genstartet, der sættes fokus på at kunne vise hvad der rent faktisk virker eksempelvis i indsatsen mod kriminalitet. Der iværksættes et monitoreringssystem, der skal sikre at alle projekter og kerneydelser styres ud fra resultater. Der udarbejdes en kvarterplan for Vollsmose, der sætter de overordnede rammer for den fysiske udvikling af bydelen, og samti­dig binder de igangværende initiativer i Vollsmose sammen.

 

Nyt center i Vollsmose nyskabelse på landsplan

 

Fælles for byrådets beslutninger er, at de bygger på Odense Kommunes nye tilgang til fremtidens velfærdssamfund, ”Ny virkelighed – Ny Velfærd”. Også I Vollsmose kræver det nye måder at tænke på. Kommunens indsatser her vil fremover være langt mere helhedsorienterede end tidligere, ligesom der vil være et styrket samarbejde på tværs af forvaltninger, og med både borgerne og relevante samarbejdspartnere.

 

I april ansatte kommunen Lars Bo Kjær som chef for det nye Center for Familier og Unge, Ny vej – Ny hverdag der betragtes som en stor nyskabelse på landsplan. Centeret skal arbejde helhedsorienteret med afsæt i Case Manager metoden, der har vist gode resultater i udlandet. Metoden tager udgangspunkt i den enkelte borger og borgerens behov med fokus på konsekvens og ansvarliggørelse. Og både familie og netværk vil blive inddraget i opgaveløsningen.

 

- Det betyder, at vi fremover skal arbejde samlet om multiproblemfamilier i Odense Kommune ud fra fælles målsætninger og værdier i arbejdet. Sådan når vi længere, end hvis vi fortsat arbejder ukoordineret med familierne fra hvert forvaltningsperspektiv, siger direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Peter Pietras.

 

Fokus på hvad der virker

Et nyt såkaldt monitoreringssystem og effektstyring skal sætte fokus på, hvad der virker, så der fremover vil arbejdes mere resultatbaseret end tidligere. Alle indsatser og kerneydelser i Vollsmose skal revurderes med henblik på, om de skal fortsætte, ændres eller stoppes helt, eller om der skal helt nye indsatser til for at ramme målgruppens behov.

 

- Genstart af samtlige indsatser og kerneydelser i Vollsmose er en meget omfattende proces, der involverer mange mennesker. Processen løber indtil udgangen af 2013. Vi vil desuden have fokus på videndeling og kompetenceudvikling for at sikre optimal udvikling, siger stadsdirektør Jørgen Clausen. Fremtidens Vollsmose er et fælles ansvar, og vi er overbeviste om, at vi sammen kan nå målet.