Spring til indhold
Nyhed

Præmiering af godt og smukt byggeri 2013

17-04-2013

Odense vil gerne være kendt for at tænke visionært og afprøve nye muligheder inden for det byggede miljø. Derfor søger kommunen hele tiden at stille høje og nutidige krav til sine egne bygværker. Det kan være til en daginstitution, en plads i bymidten eller en stibro over jernbanen.

 

- Men kommunen gør det heldigvis ikke alene. Omkring 90 % af den samlede bygningsmasse er privatejet. Det betyder, at private bygherres efterspørgsel på kvalitet er en vigtig forudsætning for udviklingen af arkitekturen - og dermed for Odenses identitet og i sidste ende for den glæde, vi alle skal have i vores daglige omgivelser, siger by- og kulturrådmand Steen Møller.

 

Det var også Steen Møller, der overrakte diplomer og bronzeplader som tegn på kommunens anerkendelse til:

- Bygherre og arkitekt på administrationsbygningen, Odense Havn

- Bygherre og arkitekt på Skovbrynet (alment byggeri i Skibhuskvarteret)

- Bygherre og arkitekt på Sanderumgaard – den romantiske have

 

Fælles for alle tre byggerier er, at de bringer fokus på arkitekturens indflydelse på vores daglige omgivelser.

 

Dommerkomitéen bestod af:

Rådmand Steen Møller

Byrådsmedlem Jeanette Sandberg

Arkitekt m.a.a. Mette TonyArkitekt

Erik Brandt Dam

Chef for Plan og Byg Henrik Lumholdt

Chef for Natur, Miljø- og Trafik Thomas Lindberg Ramsay

 

FAKTA

Dommerkomitéens begrundelser

ADMINISTRATIONSBYGNING, ODENSE HAVN

Bygherre Odense Havn

Arkitekt Bystrup Arkitekter A/S

Ingeniør ISC Rådgivende Ingeniører A/S

 

Administrationsbygningen for Odense Havn rejser sig som en kile i tre etager langs Odense Kanal og danner sammen med den nye Odins Bro et nyt sted, en berigende arkitektonisk helhed i det flade fjordlandskab. Kileformen tilfører bygningen et både enkelt og markant skulpturelt udtryk, der refererer til såvel konstruktionen i broens to svingende fag som havnens grove elementer og byder velkommen til Odense Havn. Bygningen samler på demokratisk vis administration, mødelokaler, værksteder, garage, personalefaciliteter og havne-kontoret med brovagt omkring en høj, central foyer med det smukt formede trappeløb, den kunstneriske udsmykning og udsigten over kanalen som attraktioner. Facaderne er ærlige og afspejler de mangesidede funktioner i bygningen i et sikkert arkitektonisk greb, hvor de skrånende tagflader med tilbagetrukne terrasser og terrassen mod kanalen indgår ligeværdigt. Herved får bygningen et levende og sammenhængende udtryk, der gør havnen godt og bidrager til at skabe et attraktivt arbejdsmiljø.

 

SKOVBRYNET

Bygherre Fyns Almennyttige Boligselskab

Arkitekt Pluskontoret A/S

Ingeniør Oluf Jørgensen Ingeniører A/S

Rådgiver Dansk Boligbyg

 

Skovbrynets 56 almene boliger, der er fordelt på 4 boligtyper i 1-3 plan, er opført i mindre blokke, der skaber rumlig variation og trækker landskabet ind i bebyggelsen og således på forbilledlig vis udnytter nærheden til Skibhusskoven som et allestedsnærværende motiv. De enkelte boliger lader sig genkende i bygningernes arkitektoniske udtryk, hvorved skabes en variation, der peger på hver enkelt boligs betydning i helheden, der overalt opleves helstøbt. Oplevelsen af at føle sig hjemme, får man første gang man besøger Skovbrynet. Det er en sjælden kvalitet, der knytter sig til oplevelsen af den omhu, hvormed arkitektur og landskab er realiseret med blik for skala, rumlig vekselvirkning, lys og skygge samt materialesammenstillingen mellem tegl, zink og træ, Bebyggelsen fungerer som en lille by, hvor fælleshuset er integreret og skaber rammer om fællesskab ude og inde, side om side med private aktiviteter. Bebyggelsen er opført i lavenergiklasse 1 og forener rationelt byggeri, genbrug samt godt indeklima i en bæredygtig profil, der rækker ud over bebyggelsen som et eksempel til efterfølgelse.

 

SANDERUMGAARD – DEN ROMANTISKE HAVE

Sanderumgaardvej 150

Bygherre Susanne og Erik Vind

Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted

 

Sanderumgaards landskabelige have blev anlagt af Johan Bülow i 1793 med kanaler i bløde kurver, søer og slyngede stier, der førte fra sceneri til sceneri. Broer, mindestøtter, hytter, et rundtempel og flere lysthuse accentuerede og markerede specielle steder i haven, hvis langsomme forfald havde efterladt et sammenflettet stisystem, der ledte til de tidligere lysthuses placeringer. Den realiserede helhedsplan tydeliggør den landskabelige haves idé, samtidig med at det ruinøse forfald lever videre og bidrager til at havens naturprægede udtryk fortsat kan opleves. Stier, lysthuse, broer og søer er genskabt og terrænets karakteristiske træk præciseret, så haven i dag formidler den lange historie og således giver en sjælden mulighed for at komme tæt på ’en anden tid’, samtidig med at man genkender det 2100-århundrede i en række nye elementer og beplantninger. Som en del af projektet er anlagt en ny parkeringsplads, adgangsparti til haven og etableret tilgængelighed for alle. Projektet er gennemført med omhu for historien og forståelse for de landskabsarkitektoniske processer, der kontinuerligt har transformeret haven og fortsat vil gøre det. Haven er et forbilledligt formidlet og et flot eksempel på, hvordan bevaring og forandring kan gå hånd i hånd og bringe fortiden ind i fremtiden.