Spring til indhold
Nyhed

Planen for Elmelund Skov er klar

09-04-2013

Odenses største skov er for alvor ved at tage form. Gennem en lang række møder og snakke har mange mennesker bidraget med ideer til, hvordan skoven skal indrettes. Og nu ligger planen klar, så alle kan få et billede af, hvordan skoven kommer til at se ud.

 

- Selvom det kræver lidt fantasi at omsætte kort og skitser til virkelige billeder af, hvordan skoven kommer til at tage sig ud, så er jeg meget begejstret for det, jeg ser i planen. Jeg kan næsten ikke vente, til skoven begynder at syne af noget, siger by- og kulturrådmand Steen Møller. Mange engagerede borgere og organisationer har været inddraget i projektet og har haft ønsker til den nye skov. Ønskerne er blevet indarbejdet i planen, og der er for mig ingen tvivl om, at borgernes bidrag har gjort planen endnu bedre og har skabt ejerskab til den kommende skov.

 

Offentligt møde og offentlig høring

Naturstyrelsen, Odense Kommune og VandCenter Syd orienterer om planen for Elmelund Skov på et offentligt møde den 15. april kl. 19.00 på Provstegårdsskolen. Her kan man høre, hvordan skoven kommer til at se ud, hvor stierne skal ligge, hvor der kommer græssende køer, gode udsigter og nye søer. Man kan også høre, hvordan man kan bruge skoven og bidrage til skoven.

 

Planen kan ses på nettet fra den 11. april og er derefter i høring frem til 11. juni 2013. Alle kommentarer skal sendes til Naturstyrelsen på fyn@nst.dk.

 

Planen og programmet for mødet kan ses på www.naturstyrelsen.dk/Elmelund.

 

1 million træer og 15 km stier

Over 1 million træer vil blive plantet eller sået i den nye skov. Naturstyrelsen går i gang med at plante til efteråret og planter færdigt i løbet af foråret 2014. Odense Kommune planter og sår ad flere omgange, men begynder med at plante 50.000 popler til maj/juni.

 

Den nye skov skal være med til at beskytte grundvandet i området.

 

- Med Elmelund Skov får vi fremtidssikret en meget vigtig drikkevandsressource på en måde, der både er til gavn og til glæde for Odenses borgere. Det er et af de største skovrejsningsprojekter af sin art i Danmark. Det kan vi godt være stolte af i Odense, siger Anders Bækgaard, direktør i VandCenter Syd.

 

Med skoven bliver et stort landskab tilgængeligt. Man må gå alle de steder, hvor der er skov, og der bliver også 15 km grussti, hvor man kan gå eller cykle. Stierne er klar til brug i foråret 2014. Der bliver ridestier langs de fleste af stierne.

 

- Vi er glade for, at det nu bliver muligt at tilbyde borgerne i Odense et stort, smukt skovområde, som kan give borgerne mulighed for mange forskellige former for friluftsliv. Med tiden tror jeg, at skoven vil udvikle sig til at blive mange borgeres foretrukne friluftsområde, som f.eks. Dyrehaven ved København og Marselisborgskovene ved Århus, siger skovrider Søren Strandgaard, Naturstyrelsen Fyn.

 

Fakta om Elmelund Skov

Elmelund Skov bliver Odense kommunes største skov på i alt 360 ha. Skoven kommer til at ligge vest for Odense, omkring Elmelund landsby og helt op til Bolbro og Sanderum.

 

Formålet med Elmelund Skov er at skabe et unikt bynært, rekreativt skov- og naturområde, der kan give mange forskellige oplevelser til borgerne - samtidig med, at grundvandet under skoven beskyttes. Grundvandet i området skal i fremtiden levere op mod 1/3 af drikkevandet til Odenses borgere.

 

Den nye skov bliver rejst på tidligere landbrugsjord i et samarbejde mellem Odense Kommune, Naturstyrelsen og VandCenter Syd, der har indgået en samarbejdsaftale om at rejse skov i områder med særligt vigtige grundvandsressourcer. VandCenter Syd har været drivkraft i erhvervelsen af jorden, som Naturstyrelsen nu ejer 2/3 af og Odense Kommune 1/3.

 

Det er Naturstyrelsen og Odense Kommune, der planlægger, etablerer og driver skoven. Desuden arbejder Naturstyrelsen og Odense Kommune på at indgå en række partnerskaber med borgere og organisationer om anlæg og aktiviteter i skoven (f.eks. naturvejledning for skoler).

 

De kommende brugere som f.eks. naboer til skoven, borgere i Odense og grønne organisationer har været involveret i planlægningen af skoven.

 

De første træer plantes i forsommeren 2013, og i efteråret påbegyndes arbejdet med at anlægge stier. Fra januar 2014 vil der være fri færdsel i skoven.