Spring til indhold
Nyhed

Odense tager temperaturen på trygheden

01-03-2013

I 2012 lavede kommunen en tryghedsmåling, et såkaldt tryghedsbarometer, blandt et udvalg af byens borgere. Igen i år tager kommunen temperaturen på byens tryghed, for at styrke indsatsen der, hvor der er brug for det. I undersøgelsen kombineres anmeldelser fra politiet med borgernes oplevede tryghed. Så fra den 4. marts til begyndelsen af april 2013 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 3000 af byens borgere i alderen 15-79 år.

 

Hjælper, når kommunen skal prioritere indsatser

Tryghedsbarometeret er med til at give en mere præcis viden om tryghed i Odense. Den viden kan bruges til at målrette og prioritere tryghedsskabende indsatser i Odense Kommune og hos politiet og boligorganisationerne, som også er med i Tryg By samarbejdet. Resultatet fra undersøgelsen forventes at ligge klar i juni måned.

 

Vigtigste resultater fra tryghedsbarometeret 2012

  • Odenseanerne oplevede i 2012 Odense som en tryg by at bo og færdes i.
  • 97 procent af de adspurgte svarede, at de føler sig trygge, når de færdes i deres nabolag i dagtimerne og 90 % angav at de føler sig meget trygge.
  • Odense midtby blev oplevet som tryg, trods mange anmeldelser.

Antallet af anmeldelser i midtbyen er især udtryk for:

  • At mange personer kommer udefra og besøger midtbyen
  • Politiets tilstedeværelse øger oplevelsen af tryghed, men samtidig også antallet af anmeldelser

Læs hele rapporten her

 

Fakta:

I 2010 blev Tryg By projektet iværksat på baggrund af et politisk ønske om, at borgerne skal føles sig trygge ved at leve, bo og færdes i hele Odense. I den forbindelse blev udvalget for Boligområder og Tryg By nedsat. Et udvalg der består af et medlem fra hvert parti i byrådet, samt repræsentanter fra politi, boligorganisationer, Integrationsrådet og Rådet for Socialt Udsatte.