Spring til indhold
Nyhed

Odense sætter nye mål for servicen overfor erhvervslivet

18-01-2013

Når en virksomhed er klar til at bygge for at opnå vækst, skal kommunen rykke hurtigt ud. Virksomheden skal opleve stor imødekommenhed, fleksibilitet og en effektiv sagsbehandling. Det er målet for samarbejde med erhvervslivet i Odense Kommune.

 

Odense har gennem de sidste år opnået en markant forbedring af kommunens rammevilkår og erhvervsklima. Undersøgelser viser, at Odense tilbyder erhvervslivet nogle af de bedste vilkår for at drive erhverv og at erhvervslivet også i stigende grad er tilfredse med deres kommune og den behandling, de får. For eksempel tog Odense et højdespring op af ranglisten i 2012 i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse og er nu at finde blandt den femtedel af kommunerne, hvor virksomhederne er mest tilfredse med sagsbehandlingen.

 

Ifølge rådmand Steen Møller er der ingen tvivl om at det kræver et målrettet arbejde for at fortsætte den gode kurs.

 

’Gode erhvervsbetingelser er ikke statiske. De udvikler sig. Derfor arbejder vi i Odense Kommune – præcis som i det private – med metoder som LEAN og løbende forbedringer. Dermed kan vi hele tiden sikre os, at vi kender vore kunders krav og kan imødekomme deres ønsker, samtidig med at vi får en bedre produktivitet’, fortæller rådmand Steen Møller.

 

Odense er netop gået i gang med et større tværgående LEAN-projekt til yderligere optimering af sagsbehandlingen. Resultatet af forløbet er en række nye servicemål, så kommunen bedre kan understøtte væksten i byens virksomheder og fremstå konkurrencedygtig i forhold til at tiltrække nye virksomheder.

 

Blandt andet skal alle virksomheder tilbydes et tidligt overblik over deres sagsbehandlingsforløb med angivelse af kontaktperson, tid og involverede myndigheder, ligesom der ikke gives et afslag på en ansøgning før alle alternative muligheder er udtømte. Virksomhederne skal også opleve en proaktiv og opsøgende kommune.

 

"Vi tilbyder i dag erhvervslivet én indgang til Odense Kommune, så man kun skal henvende sig ét sted. Samtidig skal vi som kommune agere som én udgang. Vi skal ud på virksomhederne, være opsøgende og have en tæt og løbende dialog. Det er ikke nok at vente på at telefonen ringer. I den ideelle verden skal vi ud og møde virksomhederne, før de når at kontakte os" fortæller chef for Erhvervskontakten Mette Beck-Nielsen.

 

Servicemålene er formuleret i et tæt samarbejde med erhvervslivets repræsentanter som Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Fynsk Erhverv m.fl. Enkeltvirksomheder og samarbejdspartnere er også spurgt for at give et bredt billede af forventninger og ønsker til det produkt og den service, kommunen leverer.

 

’Vi ved, at konkurrencen om de attraktive virksomheder er hård i disse år. Og vi ved, at det kan være de små ting, som f.eks. hurtig sagsbehandling, der kan gøre forskellen for om virksomheden etablere sig i byen eller får den længe ventede ordre. Derfor er målet for byrådet at erhvervsbetingelserne i Odense skal være i top’ afslutter rådmand Steen Møller.

 

Fakta:

Odense fik i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2012 en placering som nr. 60. Det er en fremgang på 26 pladser i forhold til 2011. Vurderes erhvervsklimaet alene ud fra objektive kriterier (d.v.s. skatter, afgifter, sagsbehandlingstider m.v.) placeres Odense som nr. 16. Det er en fremgang på 6 pladser i forhold til sidste år.

 

I 2012 blev Odense nr. 9 i Ernst&Young´s kortlægning af danske vækstkommuner og nr. 13 i Dansk Byggeris nationale undersøgelse af det lokale erhvervsklima.

 

Ifølge alle tre undersøgelser er Odense bedst placeret af de større byer.