Spring til indhold
Nyhed

Odense og Haderslev får fælles vagtcentral

26-06-2013

Aftalen indebærer, at Haderslev Brand og Redning fra den 1. januar 2014 bliver koblet op på Odense Brandvæsens vagtcentral. Odenses vagtcentral skal herefter foretage udkald af brandmandskab i Haderslev Kommunes område. Desuden skal vagtcentralen servicere Haderslev Kommunes indsatsledere og holdledere via radio og mobiltelefon, når de udfører beredskabsopgaver i Haderslev Kommune.

 

-Det er interessant at indgå samarbejder på nye områder med andre kommuner, hvor vi har en formodning om, at vi kan skabe en rationel drift og samtidig sikre borgerne større værdi for pengene, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

 

De to kommuners samarbejdsaftale indebærer, ud over det konkrete initiativ omkring vagtcentralen, forskellige former for sparring og erfaringsudveksling mellem de to kommuners beredskaber inden for både det forebyggende arbejde og det brandbekæmpende område.

Borgerne kommer ikke umiddelbart til at mærke nogen forskel, hverken i Haderslev eller Odense, men Odenses borgmester Anker Boye mener alligevel at de to kommuners borgere vil få glæde af samarbejdet:

 

- Et godt, formaliseret samarbejdet på tværs af kommunegrænserne gavner helt sikkert borgerne på den lange bane, siger han, og fortsætter: - Det er en meget ambitiøs plan, og den gensidige støtte og inspiration, som planen lægger op til, er et skoleeksempel på godt tværkommunalt samarbejde.

 

Fakta

  • Aftalen er gældende fra den 1. januar 2014 og til og med 31. december 2018 med mulighed for forlængelse
  • Haderslev Kommune betaler en forholdsmæssig andel af omkostningerne til drift af vagtcentralen ved Odense Brandvæsen
  • Odense Brandvæsens vagtcentral er døgnbemandet og der vil være mindst én vagtassistent på vagt til disponering af alarmopgaverne til Brand og Redning i Haderslev.Vagtcentralen råder over den nyeste teknologi og er sikret mod nedbrud ved eget nødstrømsanlæg og en opkobling til en backupvagtcentral hos Kolding Brandvæsen.

Fotos kan frit benyttes.