Spring til indhold
Nyhed

Odense Letbane kontakter kommende berørte naboer til linjeføringen

16-08-2013

Odense Letbane vil derfor fra onsdag og frem til i dag ringe til samtlige naboer til linjeføringen, der kan blive påvirket og inviteret dem til et særligt møde vedrørende konsekvenserne af letbanen. Borgere og virksomheder modtager i begyndelsen af næste uge et brev med nærmere detaljer.

 

Odense Letbane skrider frem ganske som planlagt. Henover det næste halve år skal VVM udredningen på plads. VVM (vurdering af virkninger på miljøet) giver en detaljeret gennemgang af linjeføringen gennem Odense, og de konsekvenser den har på det omkringliggende miljø. Derfor inviteres alle berørte naboer til et informationsmøde primo september for at høre nærmere om de mulige konsekvenser af en vedtagelse af linjeføringen, som den ser ud nu. Det drejer sig om 14 hel-ekspropriationer og 170 delekspropriationer, der kan komme på tale.

 

De endelige konsekvenser af linjeføringen, der kan fører til ekspropriationer af ejendomme og grunde bliver først endelige, når VVM-udredningen har været i høring primo 2014 og der ligger en anlægslov vedtaget på Christiansborg. Dvs. at mulige ekspropriationer først vil blive ført ud i livet primo 2015, såfremt der findes statslig finansiering til letbanen.

 

Åbenhed og respekt for borgerne

”Vi er fuldt opmærksomme på, at budskabet om, at man som virksomhedsejer eller borger kan blive ramt af behovet for ekspropriering, er ganske ubehageligt. Når vi alligevel vælger, at gå så relativt tidligt i processen, skyldes det, at vi vil sikre borgerne, den bedste og mest direkte kommunikation, om situationen i forhold til Odense Letbane, som det ser ud nu” udtaler letbane chef Mogens Hagelskær. ”Jeg ville personligt ikke bryde mig om, at læse om konsekvenserne for mit eget hus i en rapport. Derfor vælger vi at tage kontakten til borgerne, selvom det bliver med en stribe af forbehold, i forhold til hvor sikrer vi kan være på, at konsekvenserne rent faktisk bliver ført ud i livet”, understreger Mogens Hagelskær.

 

Informationsmødet vil uddybe tidsplanen for anlæggelsen af letbanen, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. I tiden op til mødet kan borgere og virksomheder, der har modtaget brev fra Odense Letbane ringe til en særlige hotline, der kan besvare spørgsmål angående letbanens konsekvenser for den enkelte borger.

 

 

 

Hotline telefonnummer: 66 13 13 72

 

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.30Torsdag: 9.00 - 17.00Fredag: 9.00 - 12.30

 

KORT OG GODT OM ODENSE LETBANE

 

  • Letbanen etableres fra 2016-2020
  • 26 stationer i alt, fra Tarup i nord til Hjallese i syd
  • 14 km spor
  • Afgang hvert 10. minut fra alle stationer
  • Rejsetid fra nord til syd er ca. 42 minutter inkl. stop
  • Sammenhæng til busnet, regionaltog og intercitytog

 

  • 35.600 passagerer på en hverdag
  • 1 mio. passagerer på en måned
  • 11 mio. passagerer på et år

 

  • 12 letbanevogne på ruten i alt
  • En letbanevogn er ca. 42 meter lang og 2,65 meter bred