Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune vil nedbringe antallet af plejebørn i Odense-familie

14-08-2013

Odense Kommune har i dag taget skridt til at nedbringe antallet af plejebørn i den plejefamilie i Odense, som i sommerens løb kom i medierne på baggrund af en videofilmet konflikt mellem et 13-årigt plejebarn og moderen i plejefamilien.

 

Det sker blandt andet med afsæt i en uafhængig undersøgelse fra CESA – Center for Socialt Arbejde, som også vurderer, at det var ’både forsvarligt og hensigtsmæssigt’, at Odense Kommune lod plejebørnene forblive i plejefamilien, mens undersøgelsen stod på.

 

”Vi har hidtil prioriteret hensynet til, at søskendeflokken vokser op sammen, meget højt, som Barnets Reform tilskriver. Men samlet set er belastningsgraden i plejefamilien nu så høj, at plejeforældrenes ressourcer og kompetencer ikke matcher den store opgave, som det er at have fire børn i pleje,” siger chefen for Børn- og Familieafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune, Lone Tue Hansen.

 

Odense Kommune skal nu partshøre de biologiske forældre samt plejeforældrene og gennemføre samtaler med børnene med henblik på at finde de bedste fremtidige løsninger. I øjeblikket bor der fire børn i alderen 0 til 16 år hos plejefamilien, men i en kort overgang boede der fem, indtil den 13-årige dreng, som var involveret i den videooptagede konflikt, flyttede. Odense Kommune lægger nu op til, at der fremover skal være færre børn.

 

”Plejefamilien har i foreløbigt 10 år ydet en fantastisk indsats under til tider meget svære betingelser. Men vi må konstatere, at kompleksiteten i opgaven ikke længere matcher plejefamiliens kompetencer og ønsker. I relation til den store aldersspredning i børneflokken - og de deraf følgende meget forskellige pædagogiske og opdragelsesmæssige udfordringer – vil vi derfor finde nye løsninger,” siger Lone Tue Hansen, chef for Børn- og Familieafdelingen.

 

”Jeg er tilfreds med den vurdering, som forvaltningen lægger op til, selv om den kan påvirke de tætte relationer mellem de søskende. Men jeg har tiltro til, at vi finder alternative løsninger, som kan tilgodese de meget vigtige indbyrdes relationer i en søskendeflok,” siger børn- og ungerådmand Brian Dybro (SF), Odense Kommune.

 

Odense Kommune baserer sin nye vurdering og beslutning på samtaler med de implicerede, 10 års sagsakter, en intern redegørelse samt den tilsynsrapport, som den private virksomhed CESA – Center for Socialt Arbejde foretog på baggrund af et skærpet tilsyn, bestilt af Odense Kommune.