Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune laver uvildig undersøgelse på Bækholmskolen

16-05-2013

”Vi lader tvivlen komme børnene til gode. Vi er nødt til at komme til bunds i de beskyldninger, der er rettet mod os, skolen og dens personale. Derfor beder vi nu om ekstern hjælp til at supplere de undersøgelser, vi allerede har foretaget. Det sker med henblik på at optimere det arbejde, vi har været i gang med gennem længere tid,” siger Jimmy Streit, adm. dir. i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

 

Han noterer sig blandt andet, at hvor der i 2012 fandt 121 fastholdelser sted, så er tallet faldet til 15 i første kvartal af 2013.

 

”Ingen børn skal mistrives i de odenseanske skoler, og det har jeg bestemt heller ingen grund til at tro, er tilfældet på Bækholmskolen. Jeg konstaterer med tilfredshed, at antallet af nødvendige magtanvendelser er faldet markant. Men når det er sagt, så kan vi ikke tage disse forældre og deres børns oplevelser fra dem. Dem tager vi alvorligt, og det har vi gjort siden den første henvendelse,” siger Jimmy Streit.

 

Formålet med at få udvidet undersøgelsen og inddrage eksterne, uvildige kræfter er at få lavet en detaljeret gennemgang af de fastholdelser, der er foregået, og for at få udviklet en tydeligere praksis, når fastholdelser er nødvendige.

 

”Vi har fortsat tillid til vores medarbejdere, som yder en meget stor indsats under meget vanskelige forhold. Når undersøgelsen er afsluttet, tager vi stilling til, om vi har den rette personalesammensætning, og om vi skal foretage os yderligere for at sikre de bedste forhold for både børn, personale og forældre,” siger skolechef Poul Anthoniussen.

 

Bækholmskolen er et specialundervisningstilbud til børn, som har specifikke indlæringsproblemer kombineret med problemer med adfærd. Bækholmskolen er en kombineret social- og PPR-faglig foranstaltning, der skal løse opgaver i forhold til følgende komplekse målgruppe: Børn med omfattende, specifikke indlæringsproblemer kombineret med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. Børn med store sociale og følelsesmæssige problemer i både skole-, fritids- og hjemmelivet, og hvor en indsats alene rettet imod familien ikke er tilstrækkelig. Børn med behov for omfattende og langvarige pædagogiske og undervisningsmæssige tilbud, hvor normalsystemet og/eller obs-klasser ikke i tilstrækkeligt omfang kan inkludere barnet.