Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune går nye veje med befordring til borgere

12-08-2013

Nye løsninger for hele befordringsområdet

Borgerne vil mærke ændringerne på flere områder. Bl.a. vil Odense Kommune tilbyde andre services til borgere med transportproblemer (f.eks. systematisk bustræning af skoleelever) og en ny visitationspraksis.

- Vi er nødt til at målrette vores ydelser på befordringsområdet endnu mere, end vi gør i dag og tænke nyt, helt i tråd med ”Ny virkelighed – Ny velfærd”, siger stadsdirektør Jørgen Clausen. - Vi tænker nyt på flere af vores kerneydelser, og det gælder selvfølgelig også på vores befordring af borgerne.

Fremover skal Odenses borgere tilbydes nye løsninger, når et transportproblem melder sig.

Samtidig skal der ske en opstramning i visitationen og serviceniveauerne på hele området, sammen med en øget koordinering af al den visiterede kørsel.

 

Mere involvering

-Vi skal ikke bare løse et kørselsbehov med en bevilling, fortsætter Jørgen Clausen. – Vi skal granske, hvad der ligger bag ved et kørselsbehov. Finde ud af hvorfor borgeren ikke selv kommer frem og finde årsagen til, at borgeren skal have noget kørsel.

Generelt skal borgerne involveres og inddrages mere.

– Et godt eksempel er Ældre- og Handicapforvaltningens forsøg med ”Ældrecruise for mænd”. Her kommer en gruppe ældre mænd som ikke har lyst til at komme i dagcenter rundt og ser byen og dens liv i en minibus med ansatte fra plejehjemmet. Mændene synes, at ”ældrecruise” er bedre og sjovere, og kommunen sparer penge på pladserne i dagcenteret og på kørslen til og fra dagcentret. Pladsen kan nu gives til andre borgere, fortæller Jørgen Clausen.

 

Partnerskab med FynBus

Odense Kommune har valgt FynBus som partner på befordringsområdet. Sammen skal kommunen og FynBus videreudvikle FynBus og Odense Kommunes kapacitet og evne til at håndtere de mange kørsler og give en mere sammenhængende løsning på tværs af bl.a. skolekørsel, lægekørsel og kollektiv trafik.

 

Ny enhed til visitation og mobilitet i By- og Kulturforvaltningen

For at sikre koordinering skal By- og Kulturforvaltningen fremover stå for afviklingen af kørslen og håndteringen af området på tværs af kommunen. Hele trafikområdet bliver dermed samlet et sted. Tidligere har befordringsopgaven været delt imellem tre forvaltninger og mange forskellige afdelinger. Ved samlingen vil der blive udarbejdet et samlet visitationsgrundlag, som vil sikre, at borgerne får de rigtige løsninger på deres transportproblemer. En sammenhængende løsning skal skabe yderligere besparelser ved at udnytte biler, minibusser og busser endnu bedre.

 

- Vi ser frem til at overtage opgaven med visitering og koordinering af kørslen fra 2014, fortæller Stefan Birkebjerg Andersen, direktør i By- og Kulturforvaltningen – Vi ser store muligheder i, at vores store viden om mobilitet, trafik og byens indretning kobles sammen med den visiterede borgerbefordring. På den måde kan vi, på en ny måde, vejlede borgerne om alternativer til passiv transport ud fra den enkelte borgers behov og mulighed for mobilitet.

 

De nye principper for befordring blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. april 2013 og træder i kraft den 1. januar 2014.

 

Indtil da og i en efterfølgende indkøringsperiode fortsætter Odense Kommunes samarbejde med de vognmænd, der er aftale med i dag.