Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune enig med Ældresagen: Kommunerne skal blive bedre til rehabilitering

18-09-2013

Rehabilitering er andet og meget mere end fysisk genoptræning og selvstændighed i hverdagen. Når rehabilitering for alvor lykkes, samarbejder borger og fagpersonale om at nå de mål, som borgeren selv har været med til at sætte for sin fremtid.

 

Den erfaring har man brugt de sidste to år på at gøre sig i Odense Kommune, hvor man arbejder benhårdt på at blive endnu dygtigere til rehabilitering. Og planen er klar. Erfaringerne fra første fase med rehabilitering skal danne grobund for helt nye borgerforløb, der skal sikre, at rehabiliteringen i Odense bliver endnu mere målrettet og individuel, og at både borgernes og kommunens ressourcer bruges rigtigt.

 

Jane Jegind, rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense Kommune, fortæller:

 

”Den gode rehabilitering handler om samarbejde og om at støtte borgerne i egne mål og drømme. Vi har gjort os mange erfaringer i løbet af de sidste to år her i Odense, og de erfaringer danner grundlaget for de nye borgerforløb, som vi er ved at udvikle. De nye forløb skal fortsat have fokus på individet og gøre os endnu bedre til at understøtte borgernes følelse af inklusion i samfundet og til at støtte dem i at mestre deres eget liv.”

 

Den rigtige støtte på det rigtige tidspunkt

Odense Kommune forventer at have de nye borgerforløb klar til november. Forløbene skal blandt andet sikre, at de borgere, der kan selv, får lov selv. Og at de borgere, der ikke kan mestre deres eget liv og hverdag får ekstra støtte og hjælp til at klare hverdagen.

 

Fra Helene Bækmark, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, lyder det:

 

”En af de afgørende indsatser i vores nye borgerforløb er, at vores fagpersonale skal blive bedre til at planlægge, evaluere og arbejde sammen i det enkelte borgerforløb på tværs af faggrænser. For når vi gør det, kan vi endnu bedre give støtten på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Borgerne skal opleve, at kommunen tilbød lige præcis det, de havde brug for, og de skal opleve, at forløbet har givet dem kvalitet tilbage i hverdagen.”

 

Nye rehabiliteringsforløb i Odense kommune

Odense Kommune regner med at være klar til at præsentere de nye borgerforløb til november. Forløbene er et led i en omfattende omlægning til rehabilitering i Ældre- og Handicapforvaltningen, som startede for to år siden. De nye forløb er baseret på de erfaringer, som man i Odense har gjort sig de sidste to år, og som har samarbejdet med borgerne som omdrejningspunkt.