Spring til indhold
Nyhed

Odense har fortsat ekspertise på senhjerneskadeområdet

04-06-2013

Kommunernes indsats for personer med senhjerneskade bliver kritiseret i kølvandet på dokumentaren om ’Pigen der ikke ville dø – 1 år efter’. I Odense har kommunen valgt at fastholde og udvikle senhjerneskade-tilbuddet fra det tidligere Fyns Amt.

 

- Tværfaglig, specialiseret viden er helt afgørende, når vi skal genoptræne mennesker med en senhjerneskade. Derfor har vi i Odense valgt at videreudvikle det gode tilbud, der var i det gamle Fyns Amt, så vi er sikre på fortsat at kunne give Odense-borgere et tilbud på et meget højt niveau, udtaler rådmand Jane Jegind (V).

 

Bjerggårdhaven er kommunens rehabiliteringscenter for mennesker med senhjerneskade. Bjerggårdshaven tilbyder midlertidige dag- og døgnrehabiliteringsforløb og længerevarende bo- og aktivitetstilbud. Indsatsen er tværfaglig, og personalet består af ergo- og fysioterapeuter, pædagoger samt social- og sundhedsassistenter – alle med en neuro-faglig overbygning. Ved behov kan der inddrages neuropsykolog, talepædagog, mv.

 

- Her indgår vi i et tæt samarbejde med den enkelte og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og mål for en ny hverdag. Målet er at støtte den enkelte i at opnå størst mulig selvstændighed, trivsel, velvære og handlemuligheder i forhold til sig selv, sine omgivelser og sin fremtid, fortæller konstitueret rehabiliteringschef Anni Oksen.

 

Til Bjerggårdshaven er også tilknyttet et neuropædagogisk team, der støtter op om borgere i eget hjem med genoptræning af både fysiske og sociale kompetencer.

 

Hjerneskaderådgivningen på Rytterkasernen i Odense er på landsplan særegn i sin konstruktion, fordi den bygger på en tværkommunal samarbejdsmodel, hvor kommunerne betaler en fast abonnementspris for ydelserne, som de så kan trække frit på efter behov.

 

Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialiseret rådgivning for mennesker med senhjerneskade. Det er også Hjerneskaderådgivningen, der står for udredning og koordinering i forhold til den konkrete indsats til den enkelte borger.

 

Hjerneskaderådgivningen tilbyder i øvrigt uddannelse eller kompetenceløft til personalegrupper, der arbejder med mennesker med senhjerneskade.

 

- Den koordinerende indsats er helt afgørende for et vellykket forløb. Den sætter os i stand til at levere tilbud, der både er i overensstemmelse med borgerens behov, faglige hensyn og serviceniveauet i kommunen, fortæller leder af Hjerneskaderådgivningen Jan Jensen.

 

Under Hjerneskaderådgivning ligger desuden to nyere projekter:

 

ARK’en – som er en arbejdsmarkedsrehabiliteringsklub, der har fået 11 mio.kr. fra satspuljemidlerne frem til og med 2014. ARK’en er et fællesskab og en klub, hvor både personale og medlemmer støtter den enkelte til et aktivt liv med meningsfuld beskæftigelse.

 

Projekt +65 – som er et kompetenceløft til medarbejdergrupper, der har kontakten til borger over 65 år. Det er fx sygeplejersker, sosu-medarbejdere og terapeuter, der fx møder borger i eget hjem eller i træningscenter. Her får medarbejderne et neuro-fagligt kompetenceløft, der gør dem bedre i stand til at støtte den enkelte borger. Projektet er støtte med fem mio. kr. fra Satspuljemidlerne og løber frem til og med 2014.

 

Hjerneskaderådgivningen har desuden kontrakt med de fynske kommuner: Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

 

Hjerneskadecentret, der er nabo til Hjerneskaderådgivningen, er et arbejdsrehabiliteringstilbud. Hjerneskadecentret er et af de 6 hjerneskadecentre i Danmark, der tilbyder tværfaglig rehabilitering til personer over 18 år, der har erhvervet en let til moderat ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. Tilbuddet er for borgere med rehabiliteringspotentiale til at komme tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår eller tilpassede vilkår.

 

Hjerneskadecentret er forankret i Socialcenteret og mærker en vigende tilgang af borgere fra de øvrige fynske kommuner.