Spring til indhold
Nyhed

Odense godt i gang med Hjemmehjælpskommisionens spritnye anbefalinger

01-07-2013

Når Hjemmehjælpskommissionens spritnye anbefalinger til fremtidens hjemmepleje i dag lander på folketingsmedlemmernes skriveborde, vil begrebet rehabilitering springe i øjnene.

 

Hjemmehjælpskommissionen mener nemlig, at der er behov for et paradigmeskifte inden for dansk hjemmepleje, og at den rehabiliterende tilgang til borgerne er vejen frem. Kommissionen ønsker, at hjemmeplejen fremover i meget højere grad samarbejder med borgerne i stedet for at løse opgaver for dem, og udgangspunktet for fremtidens indsatser skal være de mål og ønsker for hverdagen, som borgerne selv sætter.

 

Succes med rehabilitering i Odense

I Odense Kommune har man for længst gjort op med den kompenserende måde at yde hjemmehjælp på og arbejder i dag aktivt med rehabilitering og med at støtte de ældre i selv at kunne klare hverdagen.

 

Helene Bækmark, direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen, fortæller:

- Vi har i Danmark i mange år ment, at den bedste måde at aflaste de ældre på var ved at gøre tingene for dem. I dag ved vi imidlertid, at det er utroligt gavnligt for livskvaliteten og evnen til selv at klare hverdagen, at de ældre holder sig i gang og støttes til selv at kunne. Det er den viden, der nu slår igennem i kommissionens anbefalinger, hvor det bl.a. anbefales, at hjemmeplejen i hele landet lægges fuldt og helt om til den rehabiliterende tænkning - bortset naturligvis fra de absolut mest svækkede eller demente borgere.

 

Og Helene Bækmark ved, hvad hun taler om. I Odense Kommune har man nemlig arbejdet aktivt med rehabilitering og borgeren i centrum de seneste to år, og det har både kastet gode faglige resultater af sig i forhold til borgere, der pludselig er selvhjulpne i meget højere grad end før og har samtidig resulteret i gladere og mere tilfredse borgere.

 

Den sidste nye afrapportering i Odense omkring tilsynet hos de hjemmeboende ældre viser, at en del af borgerne er bevidste om kommunens nye måde at yde hjemmehjælp på. Afrapporteringen viser samtidig, at samme borgere udtrykker glæde og stolthed over at blive trænet til større selvhjulpenhed, og at de udtrykker tilfredshed med, at kommunens indsatser er gået fra at være kompenserende til at være aktive og inddragende.

 

Helene Bækmark med i Hjemmehjælpskommissionen

Helene Bækmark er et af de 12 medlemmer i Hjemmehjælpskommissionen. Folketinget nedsatte kommissionen i juni 2012 og gav den til opgave at komme med forslag til, hvordan fremtidens udfordringer på hjemmehjælpsområdet bedst kan løses. Kommissionens anbefalinger til området er at finde i den rapport, som udkommer i dag den 1. juli 2013.

 

Link til Hjemmehjælpskommissionens rapport.