Spring til indhold
Nyhed

Odense går nye veje for at få unge til stemmeboksen: Involvering frem for information

30-08-2013

Odense går nye veje for at få unge til stemmeboksen: Involvering frem for information

 

 

I 2009 stemte kun 43,9 % af de 19-21-årige ved kommunalvalget i Odense. (Den samlede stemmeprocent for Odense var 64,74 %). Flere analyser peger på, at deltagelsen i år kan blive endnu lavere, hvis der ikke sættes ind med nye initiativer, som bedre formår at inddrage og inspirere til at deltage.

 

Brug for at gå nye veje

Borgmester og formand for valgbestyrelsen, Anker Boye tager problemet meget alvorligt. - Jeg vil ikke bare have, at vi sidder og ser på, at de unge i vores by melder sig ud af demokratiet.

En kommune uden opbakning og engagement fra de unge, er en døende kommune. Vi har brug for alle og det er et budskab, vi skal være bedre til at bringe ud. Vi er helt klar over, at vi som kommune har en udfordring. Og vi har ønsket at gribe den an på en anden måde end vi plejer, fordi vi jo kan se at de ”løftede pegefingre” ikke virker. Derfor har vi bedt Stupid Studio komme med deres bud på en god strategi.

 

Grundig research danner baggrund

Det odenseanske designbureau Stupid Studio er gået grundigt til opgaven. - Vi har lavet et stort forarbejde henover foråret og sommeren for at få afdækket, hvad der giver mening i forhold til at inddrage unge vælgere ved det kommende kommunalvalg, fortæller Christian Mogensen, seniorrådgiver og projektleder i Stupid Studio. – Vi har bl.a. foretaget en grundig analyse af data og erfaringer fra kommunalvalget i 2009 og haft en dedikeret dialog med de unge selv, bl.a. igennem en workshop med deltagelse fra 80 unge i alderen 17-24 år. Desuden har vi samlet og arbejdet tæt sammen med flere fagfolk, der til dagligt beskæftiger sig med både valgforskning, adfærdsdesign og med unge i al almindelighed. Vores research har resulteret i en køreplan, som vi nu gør klar til at rulle ud henover de kommende måneder sammen med Odense Kommune.

 

Involvering frem for information

Køreplanens aktiviteter vil blive præsenteret løbende over de næste måneder.Men Christian Mogensen løfter gerne sløret for analysen allerede nu:

-Vi peger på to helt grundlæggende ting, siger han. - Vi vil inddrage de unge meget mere og vi vil så vidt muligt fjerne de barrierer, der er medvirkende til at de ikke får stemt.

-Det her handler mere om at involvere og skabe relevans end om at informere sig ud af problemerne med store kampagner.

De initiativer, som iværksættes nu og frem imod valget til november, er en del af en mere langsigtet strategi og et ønske om at blive bedre til at involvere de unge. Det tager tid at få vendt den negative spiral. Vi – og Odense Kommune - er bevidste om det lange seje træk og vi er overbeviste om, at der er et stort ønske fra de unge selv om at deltage. Men der er et stort behov for, at vi tænker anderledes, hvis det skal give mening for de unge.

 

Et mere tilgængeligt valg

Anker Boye og resten af valgbestyrelsen fik præsenteret Stupid Studios idéer til initiativer den 28. august, og var enige om at der er behov for andre metoder end tidligere. - Det har været en øjenåbner for os på mange områder. Det med at nogle ”udefra” kigger på vores sædvanlige procedurer er meget givende, og vi glæder os til samarbejdet, siger Anker Boye.

 

Stupid Studios analyse viser bl.a., at de rammer der er for et valg i dag, herunder f.eks. måden at afgive sin stemme på, præsenterer en række barrierer, som har betydning for de unge vælgeres engagement. Et konkret initiativ for at nedbryde barriererne bliver bl.a. at skabe et mere tilgængeligt valg end tidligere. Det vil man f.eks. kunne opleve med flere mobile valgsteder rundt omkring i Odense i ugerne op til den 19. november.

 

De øvrige elementer i indsatsen vil blive præsenteret i detaljer på et pressemøde i løbet af september.