Spring til indhold
Nyhed

Odense får hjælp fra kritisk ven

29-05-2013

Hvordan kan kommunerne skabe ny velfærd sammen med de frivillige foreninger? Er der opgaver, som frivillige per definition ikke kan løse? Og hvad kan vi egentlig forvente af det såkaldte civilsamfund?

 

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune og Frivilligrådet indleder i dag et strategisk samarbejde, der skal styrke samskabelsen mellem kommuner og frivillige organisationer.

 

- Odense Kommune har en formuleret strategi om at inddrage civilsamfundet i løsningen af de udfordringer, kommunen som de fleste andre kommuner står overfor i disse år. Det arbejde vil vi gerne følge tæt og samtidig agere kritisk ven undervejs, udtaler Vibe Klarup Voetmann, der er formand for Frivilligrådet og direktør i Psykiatrifonden.

 

I Ældre- og Handicapforvaltningen er rådmand Jane Jegind (V) glad for at få Frivilligrådet som sparringspartner:

 

- Inddragelse af frivillige er helt centralt i forvaltningens fokus på at støtte borgerne i at kunne leve et meningsfuldt hverdagsliv – med størst mulighed uafhængighed af kommunen. De frivillige kan noget helt særligt, når vi taler forebyggelse generelt og forebyggelse af ensomhed i særdeleshed. Derfor ønsker vi at sprænge de generelle rammer for frivillighed og indgå i nytænkende partnerskaber med frivillige, organisationer og private i byen. Og vi er rigtig glade for at få Frivilligrådet med som en central sparringspartner, udtaler Jane Jegind.

 

Nye velfærdstilbud i samarbejde med frivillige

Partnerskabet drejer sig primært om samskabelse mellem kommune og civilsamfund. Via Odense Kommunes praktiske erfaringer og Frivilligrådets bidrag med erfaringer fra andre kommuner og lande ønsker parterne at undersøge og udvide samskabelsesbegrebet og nye former for samskabelse.

 

Derudover ønsker partnerskabet at se på det innovative potentiale i samskabelse og som følge af et indgået eller potentielt samarbejde mellem kommune og civilsamfund.

 

Endelig vil partnerskabet undersøge erfaringerne med forventningsafstemningen mellem kommunen og den frivillige organisation, inden samarbejdet forsegles.

 

Et frivilligt tilbud i stedet for en kommunal ydelse

Et af de første samarbejder, hvor Frivilligrådet bliver inddraget, er i etableringen af Ældre- og Handicapforvaltningens første, fysiske forvaltningsindgang, der åbner til september i Dalum, kaldet Virksom Dialog Dalum.

 

Forebyggelse og frivillige tilbud bliver en integreret del af den rådgivning, vejledning og bevilling, man kommer til at møde i Virksom Dialog. Frivillige skal arbejde tæt sammen med kommunens personale, for når en borger henvender sig, kan det lige så vel være et frivilligt tilbud som en kommunal indsats, der er behov for.

 

Også et samarbejds- og frivillighedsprojekt om idræt til mennesker med en sindslidelse vil blive noget af det første Frivilligrådet vil blive præsenteret for. Her håber Odense Kommune desuden at kunne trække på Vibe Klarup Voetmanns viden som direktør i Psykiatrifonden.

 

Underskrivelse af partnerskabsaftale

Jane Jegind og Vibe Klaup Voetmann underskriver partnerskabsaftalen i Odense i dag kl. 14. Det foregår i PIO Psyk-Info's lokaler, Klaregade 34-36, 5000 Odense.